fepto-logo

Pan dr Krzysztof Ciepliński, jako delegat Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie oraz Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, w dniach 18-22 czerwca 2017 r. uczestniczył w 25 Annual Meeting of the Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO), które miało miejsce w Sigtunie koło Sztokholmu.

Obrady odbywały się pod hasłem:"Meeting Vision of Psychodrama in the Current World: The Perspective of Inclusion and Mutuality".
W czasie tego wydarzenia dr Krzysztof Ciepliński został ponownie wybrany do zarządu FEPTO i objął funkcję wiceprzewodniczącego (Vice President). Podczas poprzedniej kadencji w latach 2015-2017 Pan doktor Krzysztof Ciepliński był członkiem FEPTO Council i pełnił funkcję współprzewodniczącego komitetu naukowego FEPTO (Co-chair of the FEPTO Research Committee). W ramach tej działalności m.in. współorganizował cztery międzynarodowe seminaria naukowe, poświęcone badaniom nad psychodramą i Action Methods, które odbyły się w Wuerzburgu (Niemcy, 8-11 października 2015)), Helsinkach (Finlandia, 25-28 lutego 2016), Krakowie (6-9 października 2011 oraz Skopje (Macedonia, 23-26 lutego). Szczegółowe raporty z tych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej FEPTO (www.fepto.com) w zakładce Research Committe: (http://www.fepto.com/organization/committees/research-committee-3).

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia, zastosowań i badań nad psychodramą zapraszamy do kontaktu mailowego z Panem dr. K. Cieplińskim:
cieplin@kul.pl

 

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017, godz. 10:46 - Małgorzata Bąk