Dotacja dla Perception & Cognition Lab

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2018 - 2020 dla Perception and Cognition Lab na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Pieniądze zostaną przeznaczone na naprawy i konserwacje aparatury naukowo-badawczej. 
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2018, godz. 09:36 - Piotr Francuz