Brał on czynny udział w działalności anglikańsko-katolickiej komisji doktrynalnej, która pracuje obecnie nad uzgodnieniem stanowisk na temat autorytetu w Kościele oraz nieomylności papieża. Gość żywo interesował się sytuacją ekumeniczną w Polsce, działalnością naukową Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym KUL, zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej. Zwiedził także Muzeum Okręgowe w Lublinie oraz b. obóz koncentracyjny na Majdanku.
(Biuletyn informacyjny KUL, nr 1 1976, s. 59)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2007, godz. 12:49 - Liliana Kycia