Doktor habilitowany Oleg Gorbaniuk

 

Oleg Gorbaniuk z sukcesem zakończył proces habilitacyjny. Recenzje jego drobku naukowego i dydaktycznego mówią same za siebie:

 

"Zarówno dorobek naukowy, jak i rozprawę habilitacyjną oceniam pozytywnie i nie mam najmniejszych wątpliwości, iż całość stanowi podstawę do nadania Kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii" (prof. Jerzy Brzeziński).

 

"Rozprawa habilitacyjna Olega Gorbaniuka [...] jest nowatorska zarówno w podjęciu nowej problematyki badawczej – psychologia marki, jak i ze względu na jej interdyscyplinarny charakter: psychologiczno-marketingowy. Monografię tę oceniam bardzo wysoko" (prof. Adam Biela).

 

"Książka [habilitacyjna] ma cztery mocne strony: 1) własna interesująca koncepcja podejścia wizerunku marki; 2) imponujący, a zarazem krytyczny przegląd literatury; 3) imponujące w swoim zakresie badania; 4) ogromna wiedza statystyczno-metodologiczna" (prof. Dominika Maison).

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2013, godz. 11:34 - Piotr Francuz