Emilia Samardakiewicz  e.samardakiewicz@gmail.com

Tomasz Misiuro tomaszmisiuro@gmail.com

 

Doktoranci przed otwarciem przewodu 

 

Magdalena Kolańska magdalenakolanska@wp.pl

Ana Ivanova anna.iwanowa@yahoo.com 

Nasturcja Toruj nasturcja.t@gmail.com 

Anna Czarnejko anulacz@buziaczek.pl 

Anna Kapinos kapinosanna@gmail.com 

 


 

Emilia Samardakiewicz e-mail: e.samardakiewicz@gmail.com

 SAMARDAKIEWICZ_EMILIA_4_DOW_CZB_18.08_13.00_got

Zainteresowania naukowe

zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym i społeczną odpowiedzialnością biznesu, czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na wizerunek firmy, relacje konsument-firma

 

Publikacje

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (w przygotowaniu). Crisis management in perception of Polish students.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2011). Zarządzanie antykryzysowe a wizerunek firmy. Organizacja i Kierowanie, 4, 79-90.

 

Konferencje

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, maj). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Plewko, A., Wójcik, M., Wołowiec, M., Śliwka, K., Kowalski, D. (2016, maj). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Plakat przedstawiony na X Konferencji Psychologii Ekonomicznej, Katowice.

 • Samardakiewicz, E. (2013). Sytuacja kryzysowa a reputacja firmy. Wystąpienie ustne oraz plakat przedstawione podczas I Forum Doktorantów Psychologii, Lublin, 19.01.2013.
 • Samardakiewicz, E. (2012). Strategie zarządzania w sytuacji kryzysowej. Plakat przedstawiony na VI Konferencji Psychologii Ekonomicznej. Lublin, 11-12.05.2012.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2010). Strategie zarządzania w sytuacji kryzysowej a reputacja firmy. Plakat przedstawiony na VII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Nowy Sącz, 9-11.09.2010.

 


Magdalena Kolańska e-mail:  magdalenakolanska@wp.pl

 

Publikacje

 • Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Kolańska, M., Filipowska, J. (2014). Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług. Management and Business Administration. Central Europe, 23(1) (125). DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.6
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014). Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów. Marketing i Rynek, 9.
 • Budzińska, A., Gorbaniuk, O., Kolańska, M. (2014). Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów. Psychologia Ekonomiczna, 5(1), 40-63.

 

Konferencje

A: Referaty

 • Kolańska M. (2015, październik). Zygmunt Freud- genialny kłamca psychologii?. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci". Kraków, UPJPII, 8-10.10.2015
 • Kolańska M., Gorbaniuk O. (2015, październik). Wykorzystanie metod badania osobowości w badaniach marketingowych. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii". Katowice, UŚ, 7-8.10.2015
 • Kolańska M. (2015, wrzesień). Dobra materialne jako kluczowy czynnik kreowania zmian w obrazie siebie konsumenta. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wartości i sens życia". Poznań, SWPS, 21-22.05.2015
 • Kolańska M. (2015, wrzesień). Zbieżność obrazu siebie studenta i wizerunku uczelni jako czynnik podejmowania decyzji o wyborze studiów . Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument na rynku edukacyjnym". Poznań, WSB, 17.09.2015
 • Kolańska M. (2015, wrzesień). Unikanie podobieństwa do wizerunku konsumenta jako sposób na kreowanie swojej odmienności. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Inny-Obcy- Potwór". Bydgoszcz, UKW, 10-11.09.2015
 • Kolańska M. (2015, maj). Myślenie magiczne i wymiar symboliczny w kreowaniu marki w przekazie reklamowym. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Sacrum w mediach". Olsztyn, UWM, 11.05.2015
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014, październik). Kongruencja Ja – Konsument: wartość prewencyjna i promocyjna marek usług dla obrazu siebie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii PSYCHOLOGIA – KONSUMPCJA – JAKOŚĆ ŻYCIA pt. „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”. Katowice, 17-18.10.2014.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J., Kisiel, A., Maciejewska, A. (2014, maj). Kongruencja Ja – Konsument marki produktu: wartość prewencyjna i promocyjna marek dla obrazu siebie. Referat w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014, maj). Obraz siebie konsumentów marek produktów: systematyzacja i pomiar zmian. Referat wygłoszony w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014, kwiecień). Kreowanie siebie poprzez markę jako sposób na własne szczęście? Referat w ramach Sympozjum Tematycznego "Szczęście". Warszawa, UKSW, 11.04.2014.
 • Kolańska M., Gorbaniuk O., Maciejewska A., Kisiel A., Filipowska J. (2014, luty). Systematyzacja i pomiar zmian w obrazie siebie konsumentów marek usług. Referat w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji „Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie” .Poznań.
 • Kolańska M., Gorbaniuk O., Budzińska A., Adamczyk S., Bernat , Sabat J., Mamcarz S., Ryżak D., Filipowska J., Kisiel J.,  Nitkiewicz H.,  Kleniewska J., Kędziorek D., Razmus W., Król Z. (2013, grudzień). Struktura korzyści i strat dla obrazu siebie konsumenta z zakupu danej marki. Referat wygłoszony w ramach IV Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Psychodebiuty. Kraków.
 • Kolańska M. (2013, listopad). Dlaczego ludzie kupują? O psychologicznych uwarunkowaniach podejmowania decyzji zakupowych. Referat wygłoszony w ramach VI Sympozjum Popularnonaukowego "Psychologia z Pasją". Lublin.
 • Kolańska M., Poręba A (2013, kwiecień). Co o swoim ciele i własnej skuteczności myślą sportowcy i aktorzy? Omówienie wyników badań własnych. Referat wygłoszony w ramach XX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2013 „Teraz dla Psychologii”. Lublin.
 • Kolańska M. (2013, kwiecień). Rola wolontariatu na ścieżce rozwoju zawodowego. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : "Psychologia dla organizacji czy organizacja dla psychologii?". Lublin.
 • Kolańska M. (2013, marzec). Psychoterapia wg Yaloma. Referat wygłoszony w ramach III Sympozjum Popularnonaukwoego" Psychologia z Pasją". Lublin
 • Kolańska M. (2013, luty). Teoria DNA motywacyjnego w ujęciu T. Lowe. Referat wygłoszony w ramach II Sympozjum Popularnonaukowego "Psychologia z Pasją". Lublin.
 • Kolańska M. (2012, maj). Możliwości i ograniczenia zawodu trenera- aspekty etyczne. Referat wygłoszony w ramach I Konferencji Naukowej Profectus – szkolenia i coaching jako forma rozwoju człowieka. Kraków.

B: Plakaty

 • Kolańska M. (2015, maj). Kompulsywne nabywanie dóbr jako zespół uzależnienia. Poster w ramach ogólnopolskie konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Styl życia”. Lublin, 21.05.2015
 • Kolańska M. (2015, maj). Rola czynników indywidualnych w kompulsywnym nabywaniu dóbr. Poster w ramach Międzynarodowej Konferencji naukowo-warsztatowej pt. „Zachowania ryzykowne- diagnoza, profilaktyka i terapia, Lublin, 20.05.2015
 • Kolańska M. (2014). Osiągasz tyle- na ile oceniasz własne ciało. O związku obrazu ciała i własnej skuteczności u sportowców i aktorów teatralnych. Plakat w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wokół Ciała", Poznań, UAM, 4.04.2014
 • Kolańska M., Kolański M., Poręba A. (2013, kwiecień). Wizerunek własnego ciała a przekonanie o własnej skuteczności u sportowców i aktorów teatralnych. Plakat w ramach Konferencji Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław.

 

 Granty i Stypendia

 • Badania w ramach: Postrzeganie obiektów marketingowych (grant wewnętrzny KUL, 1/6-1-15-05-01-6753) pod kierownictwem dra. hab. Olega Gorbaniuka
 • Badania w ramach: Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta (NCN, nr rej. 2011/01/B/HS4/05178) pod kierownictwem dra. hab. Olega Gorbaniuka
 • Udział w projekcie naukowym: Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym: wywiady indywidualne (pod kierownictwem prof. Ewy Rzechowskiej)

 


 

Tomasz Misiuro e-mail: tomaszmisiuro@gmail.com