Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208.

Program seminarium:

15.30 Rejestracja uczestników

16.00 Rozpoczęcie seminarium

16.10 Wykład: dr Krzysztof Piróg (UR) Metody jakościowe w badaniach społecznych i ewaluacyjnych - podobieństwa i różnice

16.50 Wykład: dr hab. Dariusz Wadowski (KUL), Czy badania ewaluacyjne są jeszcze badaniami społecznymi?

17.30 Dyskusja

Spotkaniu przewodniczy: dr Małgorzata Szyszka

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:29 - Maria Mazurek-Olszowa