XLIX Tydzień Eklezjologiczny "Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją"

Tydzień EklezjologicznyKoło Naukowe Teologów KUL zaprasza na XLIX Tydzień Eklezjologiczny przebiegający pod hasłem "Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją", który odbędzie się 24-27 kwietnia 2017 r. w Collegium Joannis Pauli II, aula C-1031. 

 

Tegoroczny Tydzień Eklezjologiczny poświęcony zostanie jednemu z najbardziej brzemiennych w skutki wydarzeń w dziejach Kościoła – Reformacji zapoczątko­wanej przez Marcina Lutra w 1517 roku. Tłem dla wyboru tego tematu jest obchodzona w 2017 roku pięćsetna rocznica ogłoszenia w Wittenberdze przez niemieckiego augustianina 95 teologicznych tez. Koło Naukowe Teologów KUL podejmuje się merytorycznej refleksji nad tym bolesnym, ale i ważnym wydarzeniem dotyczącym całego Kościoła.

 

Koncepcja konferencji oparta jest na „dwugłosie”. Z jednej strony chcemy udzielić głosu teologom luterańskim, którzy podzielą się swoją refleksją na temat Reformacji i współczesnego rozumienia jej dziedzictwa. Jednocześnie chcemy spojrzeć na te zagadnienia od strony rzymskokatolickiej, przyglądając się relacji kościoła katolickiego ze wspólnotą, z którą w ostatnich pięciu wiekach pozostawaliśmy boleśnie rozłączeni.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2017, godz. 11:17 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-01-20