W dniu 12 maja minęło 75 lat odkąd sakrę biskupią na Jasnej Górze przyjął ks. Stefan Wyszyński. Na tej uroczystości byli obecni również studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

133

Biskup lubelski Stefan Wyszyński z młodzieżą akademicką, Jasna Góra, 12 V 1946 r. (R. Łatka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiatała, Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Warszawa 2019, s. 133)

 

Nowy ordynariusz lubelski swój ingres do katedry odbył kilkanaście dni później, 26 maja. Z racji pełnionego urzędu stał się jednocześnie Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zanim udał się do katedry, najpierw przybył z wizytą na Uczelnię.

 

142a

Wizyta Wielskiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bp. Stefana Wyszyńskiego na KUL-u, 26 V 1946 r. (tamże, s. 142)

 

Kilka dni później gościł w akademiku na Poczekajce.

 

142b

Biskup Stefan Wyszyński wśród wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w domu akademickim na Poczekajce. Od lewej: ks. Antoni Słomkowski (rektor; siedzi tyłem), ks. Józef Pastuszka (dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych), prof. Stanisław Łoś, bp Stefan Wyszyński, prof. Zdzisław Papierkowski (prorektor), NN, prof. Ignacy Czuma (prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych), NN, ks. Franciszek Trochonowicz (dyrektor Caritas), Lublin, 30 V 1946 r. (tamże, s. 142)

 

 

Z okazji rocznicy tych wydarzeń zapraszamy do lektury artykułów autorstwa dr. Grzegorza Misiury, poruszających mało znane fakty z życia przyszłego Prymasa. Urodził się on w rodzinie parafialnego organisty – jego ojciec Stanisław pracował w kościołach na Mazowszu.

 

65

Stefan Wyszyński z ojcem, Zuzela, 1906 r. (tamże, s. 65)

 

Nowy biskup lubelski jak mało kto znał więc i rozumiał potrzeby pracowników kościelnych, w tym szczególnie bliskich mu organistów. Dlatego też bywał na ich corocznych zjazdach diecezjalnych oraz stale interesował się prowadzonymi przez nich działaniami. Szczególny wyraz znalazło to m.in. w nowych przepisach dotyczących uposażenia służby kościelnej w diecezji lubelskiej, wydanych w 1947 roku. Zarządzenie to obowiązywało przez następne dziesięciolecia, aż do nowych przepisów z 1982 roku. Całość relacji z organistami w diecezji za czasów jego posługi biskupiej omawia kolejny tekst.

Autor: Grzegorz Misiura
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021, godz. 10:46 - Leszek Wojtowicz