kul_plakat_2015_mrowiec

 

8 kwietnia 2015 r. gościem KUL będzie pan Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Banku Pekao SA, który w ramach prowadzonego na KUL cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa, wygłosi wykład nt. Zarys historii pieniądza wraz z wnioskami dla czasów współczesnych - aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, godz. 11.00.

 

 

 

marcin_mrowiec

Marcin Mrowiec - ukończył studia na kierunku finanse i bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę w sektorze finansowym rozpoczął w roku 2000 w Dziale Badań Rynków Międzynarodowych w monachijskim Bayerische HypoVereinsbank (HVB), później pracował jako ekonomista i starszy ekonomista Banku BPH. Od 2008 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Banku Pekao. Wielokrotnie osobiście, jak i łącznie z Zespołem, zdobywał wyróżnienia za najbardziej trafne prognozy makroekonomiczne oraz rynkowe.

Źródło: eurobuildcee.com

 

 

 Cykl wykładów otwartych Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa odbywa się na KUL od października 2014 r. Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: MSZ, MON, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto przedstawiciele Kościoła, dyplomacji, ludzie biznesu, nauk z Polski i z zagranicy. Celem wykładów jest wzbogacenie wiedzy naszych studentów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy biorą udział w wykładach. Ponadto wykłady umożliwiają poznanie osób pełniących ważne funkcje w naszym państwie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 11:48 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak