80. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

W dn. 23 kwietnia 2016 r. odbędzie się 80. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka, pod hasłem „Wyprawa do źródła”, będzie przeżywana jako dziękczynienie polskiego środowiska akademickiego za 1050 lat Chrztu Polski.

 

Tradycyjnie grupa z KUL weźmie udział w centralnych wydarzeniach odbywających się w godz. 14.00 - 21.00. W związku z powyższym wyjazd z Lublina planowany jest sprzed frontonu KUL o godz. 7.30 (autokar zostanie podstawiony o godz. 7.00); przewidywana godzina wyjazdu z Częstochowy, ok. 22.30.

Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 60 zł. /w przypadku gdy zgłosi się mniej niż 40 osób, koszt ulegnie zmianie i będzie wynosił 70 zł./.

Istnieje także możliwość wyjazdu do Częstochowy wraz z grupą z Duszpasterstwa Akademickiego i wzięcia udziału w wydarzeniach zaplanowanych od godz. 10.00 oraz koncercie, który rozpocznie się o godz. 22.00. Wyjazd grupy DA planowany jest ok. godz. 5.00, ale może ulec zmianie. Jeśli tak, informacja na ten temat zostanie zaktualizowana. Koszt wyjazdu z grupą z DA również wynosi 60 zł.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą do 21 kwietnia (czwartek) w Biurze ds. organizacji uroczystości ogólnouniwersyteckich, (Gmach Główny, p. 103, tel. 81 445 35 33).

 

Program:

14.00 Wykład dla profesorów pt. U źródeł Polski. Chrzest Mieszka I w 966 roku i jego dziejowe skutki: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg UJ (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej,
ul. Św. Barbary 41)
15.00 Modlitwa do Miłosierdzia Bożego: DA Wrocław (Archikatedra Częstochowska)
15.30 Powitanie rektorów i wykładowców akademickich: ks. Jacek Siekierski, rektor kościoła św. Anny w Warszawie (Archikatedra Częstochowska)
15.45 Konferencja pt. Od Chrztu do przyjaźni z Bogiem: ks. dr Krzysztof Grzywocz (Archikatedra Częstochowska)
16.40 Pielgrzymka na Jasną Górę, modlitwa o pokój: DA Warszawa
18.30 Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Kazimierza Kardynała Nycza, dziękczynna za 200 lat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, DA Warszawa oraz SGGW (Bazylika Jasnogórska)
20.00 Posiłek dla profesorów i studentów: DA Częstochowa (Plac przed Szczytem)
21.00 Apel Jasnogórski: JE Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzk

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2016, godz. 09:39 - Dawid Florczak

Utworzenie: 2016-03-23