Biuro Karier KUL jest agendą ogólnouniwersytecką, która zajmuje się wsparciem rozwoju zawodowego studentów i absolwentów. Głównym celem naszej działalności jest udzielanie bezpłatnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim. Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb naszych klientów: inne potrzeby ma student w trakcie edukacji, inne absolwent, który właśnie wchodzi na rynek pracy, a zupełnie inne oczekiwania ma absolwent z „bagażem" doświadczeń zawodowych. Ale ważna jest dla nas kariera każdego studenta i absolwenta, dlatego oferujemy szeroki wachlarz usług.
 
 
Absolwenci mogą otrzymać profesjonalne wsparcie w następujących obszarach
 
 
Określenie profilu zawodowego podczas doradztwa kariery
Z pomocą doradcy zawodowego absolwent może ocenić swój potencjał zawodowy: określić osobowość, słabe i mocne strony i pod tym kątem „zlokalizować" właściwe zajęcie. Ponadto doradca zawodowy pomoże odpowiedzieć na następujące pytania: jak aktywnie poszukiwać pracy, jak się do tego przygotować, jakie kroki należy podjąć, aby dostać wymarzoną pracę? Jakie kwalifikacje należy zdobyć? Jakie doświadczenie posiadać? Która organizacja umożliwia najlepszy start?
 
 
Serwis ofert pracy, staży i praktyk w Portalu Kariery
Właśnie tutaj pracodawcy szukają studentów i „świeżo upieczonych" absolwentów. Warto też śledzić eventy organizowane przez Biuro Karier: branżowe spotkania na uczelni z pracodawcą, prezentacje firm najczęściej połączone z warsztatami prowadzonymi przez praktyków. To doskonała okazja nawiązania relacji i znalezienia kontaktu z przedstawicielem firmy, zazwyczaj osobą z Działu HR.
 
 

Coaching kariery
Coaching jest jedną z metod służących rozwojowi osobistemu i/lub zawodowemu, odkrywaniu i lepszym wykorzystywania swojego potencjału, przezwyciężaniu problemów i skutecznym osiąganiu swoich celów.  Coaching jest procesem, którego celem jest wzmacnianie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o jego własne zasoby, potrzeby, wartości. Coaching kariery (coaching zawodowy) jest nastawiony na pomoc Klientowi w rozwoju kariery zawodowej. Może polegać na analizie jego zasobów (oraz mocnych i słabych stron) w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub staraniem się o awans.

 
Konsultacje dokumentów aplikacyjnych
CV to podstawowe narzędzie potrzebne do znalezienia lub zmiany pracy. Doradca zawodowy pomoże uporządkować dotychczasowe doświadczenia oraz osiągnięcia, wyeliminować nieatrakcyjne informacje, uwypuklić mocne strony i stworzyć podsumowanie zawodowe. Specjalista podpowie również jak kreować swoja markę osobistą na rynku pracy mając już doświadczenie zawodowe.
 
 
Szanse zawodowe po danym kierunku studiów
Doradca zawodowy może zapoznać absolwenta z obecnym trendami na rynku pracy, poszukiwanymi kompetencjami oraz możliwościami i potencjałem w konkretnych branżach. Ponadto specjalista ds. karier omawia z absolwentem możliwości doszkalania i rozwoju kompetencji najbardziej cenionych obecnie na rynku pracy. To pozwala na podjęcie decyzji, w jakie obszary warto inwestować oraz gdzie skierować swoją uwagę, by osiągnąć sukces.
 
 
Audyt kariery - doradztwo dla absolwentów z zawodowym dorobkiem
To spotkania z doradcą zawodowym, coachem dla absolwentów już aktywnych na rynku pracy,
zainteresowanych rozwojem zawodowym, a także dla tych, którzy szukają nowej pracy i chcą się profesjonalnie przygotować do procesu rekrutacyjnego. Po kilku latach na jednym stanowisku pracy warto dokonać audytu kariery, który polega na przeglądzie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i opracowaniu planu rozwoju kariery w oparciu o potencjał absolwenta, z uwzględnieniem aktualnych trendów na rynku pracy. Podczas takiego spotkania klient otrzymuje informację zwrotną i wskazówki dotyczące dokumentów aplikacyjnych i wizerunku online. Dodatkowo możemy przeprowadzić symulację rozmowy rekrutacyjnej, która jest jednym z najtrudniejszych elementów w procesie zmiany/poszukiwania pracy.
 
 
Absolwenci – pracodawcy poszukujący pracowników lub praktykantów mogą zamieścić swoją ofertę za pośrednictwem Portalu Pracodawcy. Dodatkowo na życzenie pracodawcy wspieramy proces rekrutacji (selekcja CV, przeprowadzenie rozmów z kandydatami, przekazanie wyselekcjonowanych CV kandydatów). Pozostałe formy współpracy usługi dla pracodawców
 
 
Praca to istotna strefa każdego z nas, ponieważ pochłania większą cześć naszego życia, dlatego ważne, aby mieć szansę na realizację w zawodzie, który się lubi, który daje szansę spełnienia zawodowych aspiracji. Dlatego pamiętaj: jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skorzystaj z naszej oferty. To inwestycja, która wymaga wyłącznie chęci i odrobiny czasu.
 
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z Doradcą Zawodowym.

UWAGA! NA DORADZTWO ZGŁOSISZ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PORTAL KARIERY!
1 | Zaloguj się do Portalu Kariera: https://portalkariery.kul.pl/pl
2 | W Portalu Kariery* w menu bocznym przejdź do Doradztwo zawodowe. Dostępny jest tam kalendarz spotkań doradczych.
3 | Aby się zapisać na doradztwo wybierz typ spotkania (pojedyncza konsultacja). Po tym prezentowany jest kalendarz spotkań doradczych, należy wybrać jeden z dostępnych dni, a następnie godzinę. Po zaaplikowaniu otrzymasz komunikat „Twoja aplikacja została wysłana".
4 | Napisz w Komunikatorze w Portalu Kariery jakiego obszaru ma dotyczyć spotkanie.

* Koniecznie uzupełnij w swoim profilu klienta dane dotyczące kierunek studiów. Ułatwi nam to przypisanie spotkania do właściwego doradcy zawodowego.

Z pozdrowieniami
Marta Szymańska-Jarosz
z Zespołu Biura Karier KUL

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 13:06 - Marta Szymańska-Jarosz