FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
oraz
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ KUL
zapraszają na Konferencję 

 

Acquis Return.
Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej"

 

:: 17.06.2015 ::
:: Collegium Iuridicum KUL (ul. Spokojnej 1, Lublin) ::

 

PROGRAM

 

9:00 Recepcja Konferencji

9:30 Otwarcie Konferencji
•    Ks. prof. Piotr Stanisz, Dziekan WPPKiA KUL
•    Prof. dr hab. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki
•    Dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa

9:45-11.30 Obrady panelowe (moderacja: dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL )

•    dr Maciej Cesarz (Uniwersytet Wrocławski)  - Problemy państw członkowskich z implementacją dyrektywy powrotowej na przykładzie Malty
•    dr Marta Strąk (Instytut Nauk Prawnych PAN) - Wzajemne uznawanie decyzji o wydaleniu - użyteczność dyrektywy 2001/40
•    dr Anna Kosińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Polityka powrotowa a ochrona praw podstawowych migrantów – analiza problemu w świetle obecnych ruchów migracyjnych w UE
•    Jakub Baranowski (Università Roma Tre) - Od Turco-Napolitano do Lampedusy – kilka refleksji na temat włoskiego prawa migracyjnego
•    Kpt Przemysław Cybul (Komenda Główna  Straży Granicznej) - Wzmocnienie polityki powrotowej UE w świetle European Agenda on Migration
•    dr Ryszard Suduł (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej) - Sytuacja na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą poprzez pryzmat toczącego się konfliktu

Dyskusja

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Zakończenie konferencji
•    Paweł Wojtasik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Perspektywa finansowania polityki powrotowej w Polsce w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
•    dr Anna Kosińska - Podsumowanie działań projektowych i prezentacja publikacji „Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej”

Konferencja zorganizowana w ramach projektu

„Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II”
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2015, godz. 12:24 - Paweł Wojtasik