Additamenta Musicologica Lublinensia 2005

Referaty sympozjum Ecclesia psalmis cantans

 • Miłosz Aleksandrowicz. Uwagi o śpiewie psalmów zawarte w Dissertation sur le chant gregorien (1683) Guillaume-Gabriela Niversa
 • Robert Bernagiewicz. Śpiew psalmów w liturgii do IV wieku
 • Jerzy Bisztyga. Psałterz Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako księga liturgiczno-muzyczna
 • Stanisław Czajkowski. Tekst i muzyka w wielogłosowych psalmach kompozytorów wawelskich doby baroku
 • Stanisław Dąbek. Offertorium Deus meus, ne in furore tuo (ps 38) z Mszy Des-dur Stanisława Moniuszki w kontekście pobożności okresu romantyzmu
 • Anna Maria Kowalska. Inspiracje psalmowe w twórczości Andrzeja Nikodemowicza na przykładzie kantaty Słysz, Boże, wołanie moje
 • Marek Murawa. Psalmy Liszta w kontekście jego poglądów na muzykę religijną
 • Krzysztof Niegowski. Orlando di Lasso jako orator na przykładzie motetu Domine exaudi orationem meam (Ps 142/143) z cyklu Psalmi poenitentiales
 • Piotr Paćkowski. Psalmy w procesjach niedzielnych i świątecznych na podstawie Processionale Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r.
 • Mariusz Pucia. Ludowa recepcja psalmów nieszpornych na Śląsku
 • Wiesława Tomaszewska. Artystyczne i estetyczne walory psalmodii Franciszka Karpińskiego
 • Ireneusz Wyrwa. Polskie tabulatury organowe z XVI i XVII wieku jako źródło informacji o roli organów w Officium Divinum
Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2011, godz. 19:16 - Robert Bernagiewicz