Additamenta Musicologica Lublinensia 2007

Artykuły

  • Barbara Gogol-Drożniakiewicz. Księdza Profesora Hieronima Feichta bydgoski portret
  • Ks. Piotr Wiśniewski. Terminacje psalmowe w rękopiśmiennym Antyfonarzu płockim
  • Ks. Dariusz Smolarek SAC. Missa Solennis In Honorem Sancti Cajetani Ferdynanda Szymona Lechleitnera
  • Ks. Jarosław Kisieliński. Życie i działalność organmistrzowska Christiana Vatera (1679-1756)
  • Miłosz Aleksandrowicz. Geometria a teoria konsonansów. Compendium musicae (1618) René Descartesa
  • Jarosław Wróblewski. Źródła inspiracji kompozytorskich w utworach organowych Antona Heillera
  • Jolanta Skorek-Münch. O zjawisku inkulturacji we współczesnej muzyce religijnej
  • Iryna Hurnevich. Adaptacja kantylacji łacińskiej w Imšale Rymskim dla dyjacèzij na Belarusi
  • Ks. Lucjan Dyka, Karina Łazar, Magdalena Marczak. Datowanie i określanie proweniencji polskich rękopisów liturgicznych w oparciu o repertuar muzyczny.
Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2010, godz. 20:18 - Robert Bernagiewicz