Additamenta Musicologica Lublinensia 2008

Artykuły

  • Antoni Zoła. Koncepcja badań nad żywą tradycją polskich śpiewów religijnych w ujęciu Bolesława Bartkowskiego
  • Ks. Robert Bernagiewicz. Wokół wydania krytycznego Graduale romanum
  • Ks. Lucjan Dyka. Z historii organum. Nauczanie anonimowego traktatu Ars organi, Ottoboni lat.3025
  • Miłosz Aleksandrowicz. System muzyczny Josepha Sauveura. Principes d’Acoustique et Musique (1701)
  • Remigiusz Pośpiech. Łatwa Msza Józefa Szulcana tle tradycji polskich pieśni mszalnych
  • Maria Szymanowicz. Organy w kościołach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
  • Jolanta Skorek-Münch. Miłość i życie kobiety Roberta Schumanna – romantyczny monodram
  • Iwona Sawulska. Ekspresja głosu jako wynik pokonywania barier technicznych i fizjologicznych
Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2011, godz. 19:17 - Robert Bernagiewicz