Additamenta Musicologica Lublinensia 2009

Artykuły

 • Ks. Mariusz Białkowski. Zróżnicowanie melodyczne oraz agogika środkami gregoriańskiej techniki kompozytorskiej
 • Ks. Robert Bernagiewicz. Śpiewy w Missale Gnesnense Jana Hallera z 1506 roku
 • Ks. Tadeusz Bratkowski. Jan Ignacy Woytanowicz – skryptor w opactwie Sióstr Benedyktynek Jarosławskich
 • Miłosz Aleksandrowicz. Sztuka śpiewu w XVII-wiecznej Francji. Traité de la méthode ou l’Art de bien chanter (1671) Bénigne’a de Bacilly
 • Maria Szymanowicz. Organy w kościołach dekanatu parczewskiego w XVIII wieku
  (na podstawie akt wizytacyjnych)
 • Ks. Jarosław Kisieliński. Rys życia i działalności organmistrzowskiej synów
  Arpa Schnitgera
 • Grzegorz Żak. Organy w kościołach dekanatu hajnowskiego diecezji drohiczyńskiej.
  (Historia i stan obecny)
 • Ks. Grzegorz Poźniak. „Pomoce dla organistów” na Śląsku na przełomie XIX i XX
  wieku. Przyczynek do rozważań o muzyce instrumentalnej w liturgii
 • Ks. Andrzej Klocek. Sacrum i muzyka: przestrzeń znaczeniowa sacrum i jej aplikacja
  na obszar refleksji o muzyce
 • Teresa Dorożała-Brodniewicz. Gogol – Szostakowicz – Meyer. Gracze
  Hanna Kostrzewska. Freski Mariana Sawy w perspektywie semiologicznej
 • Jarosław Mianowski (†). Don Giovanni w perspektywie intersemiotycznej. Bertati –
  Da Ponte. Gazzaniga – Martín y Soler – Mozart
  Jolanta Skorek-Münch. Zagadka Hexamerona
Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2010, godz. 20:20 - Robert Bernagiewicz