Od października tego roku w Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli będzie można studiować administrację. Rekrutacja na studia licencjackie na tym kierunku będzie prowadzona w trybie wolnym od 9 lipca, za pośrednictwem strony kandydat.kul.pl.

 

Zgodnie z zapowiedziami, poszerza się oferta dydaktyczna Filii KUL. Poza dietetyką, inżynierią środowiska, zainteresowane osoby mogą aplikować również na administrację.

 

Administracja jest kierunkiem przygotowującym do pracy w administracji publicznej - rządowej, samorządowej oraz skarbowej. Pozwala także na samodzielne prowadzenie działalności oraz stosowanie prawa w instytucjach niepublicznych - sferze biznesu oraz organizacji społecznych.

 

W najbliższym czasie, w Filii Kul w Stalowej Woli ruszą również nauki o rodzinie oraz bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień).

 

8 lipca upływa termin pierwszego etapu rekrutacji na wszystkie dostępne kierunki studiów na KUL. Kolejny rozpocznie się po 21 lipca. Wyjątkiem, jako nowość, jest administracja w Filii KUL w Stalowej Woli, na którą można aplikować od 9 lipca do zakończenia tegorocznej rekrutacji.

 

Zachęcamy do kontaktu. Szczegóły na stronie kandydat.kul.pl

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021, godz. 13:36 - Adam Garbacz