KAZUSY

 

Jan Przezorny zamierzał zakupić lokal mieszkalny. Zainteresowała go oferta przedstawiona przez Zbigniewa Handlarza, który zaoferował mu zakup mieszkania przy ul. Chłodnej w Warszawie za cenę 500.000 złotych. Jan Przezorny w dniu 1.10.2016 roku przystał na ofertę, o czym poinformował Zbigniewa Handlarza osobiście. Strony postanowiły jednak zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży. W tym celu w dniu 10.11.2016 roku na kartce papieru spisały umowę, zgodnie z którą Zbigniew Handlarz sprzeda mieszkanie przy ul. Chłodnej w Warszawie za cenę 500.000 złotych w terminie 2 miesięcy. Po bezskutecznym upływie dwóch miesięcy Zbigniew Handlarz domagał się zawarcia przez Jana Przezornego umowy. Ten odparł, powołując się na błąd, że umowa przedwstępna go nie wiąże, ponieważ mieszkanie nie stanowi odrębnej nieruchomości, lecz jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Zbigniew Handlarz nie przyjął tej argumentacji, podnosząc że Jan Przezorny przyjął już ofertę sprzedaży. Poza tym wiąże go umowa przedwstępna i może domagać się jej realizacji przed sądem. Kto ma rację? Wskaż problemy.

 

 

W dniu 4 maja 2018 roku Kazimierz Wolny (zlecający) zawarł z Janem Stolarzem (wykonawcą) umowę o wykonanie mebli ogrodowych do dnia 30 czerwca 2018 roku. Strony w treści umowy zawarły postanowienie o zadatku na poczet ceny w wysokości 1.000 złotych. Kazimierz Wolny wpłacił zadatek. W dniu 30 czerwca 2018 roku Jan Stolarz poinformował Kazimierza Wolnego, że z powodu wstrzymania dostaw prądu nie może uruchomić maszyn do cięcia drewna i dokończyć dzieła na czas. Meble zostaną oddane 3 lipca 2018 roku. Kazimierz Wolny tego samego dnia odstąpił od umowy i zażądał podwójnego zadatku. Jan Stolarz odpowiedział, że nie odpowiada za niewykonanie umowy w terminie. Kazimierz Wolny podniósł zaś, że wstrzymanie dostawy prądu nastąpiło wskutek niezapłacenia rachunku.

Oceń sytuację prawną. Czym jest zadatek? Czym różni się od zaliczki?

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018, godz. 21:27 - Piotr Kędzierski