Katedra Makrostruktur Społecznych
Instytut Socjologii KUL JPII
Al. Racławicke 14
20-950 Lublin
 
sala  C-349 (Collegium Jana Pawła)
T: +48 81 445 33 49
F: +48 81 445 33 55
http://www.kul.lublin.pl/1678.html
macrosociology@gmail.com

Autor: Jan Gałkowski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2007, godz. 12:33 - Jan Gałkowski