Adres Redakcji "Przeglądu Psychologicznego"

Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin

Polska

 

KONTAKT:

przegpsych@kul.pl

 

Redakcja Przegląd Psychologiczny

 

Wydawca:

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

tel./fax 22 831 13 68

e-mail: ptp@psych.uw.edu.pl

Strona: www.ptp.org.pl

 

TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU JANA PAWŁA II

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

tel. 81 525 01 93 tel./fax 81 524 31 77

e-mail: tnkul@tnkul.pl

Strona: www.tnkul.pl

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2019, godz. 15:50 - Barbara Cichy-Jasiocha