Udział w sympozjach

 

konferencje międzynarodowe - udział z referatem

 • 02. 1992: Social Justice: For and Against, Geneva/Switzerland; referat: What does the adjective 'social' add to the meaning of 'justice'?
 • 08. 1993: 16th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg/Austria; referat: Moral Dilemmas in the Robot's World.
 • 04. 1994: annual conference of the Society for Christian Philosophers, Buffalo/USA, referat: Are There Forbidden Questions in Science?
 • 09. 1994: annual conference of the Gesellschaft für Analytische Philosophie, Leipzig/Germany; referat: Popper, Kuhn and Laudan on te Rationality of Science: A Shared View.
 • 07. 1995: Kolloquium der Philosophischen Gesellschaft, Bern/Switzerland; referat: Einige Gedanken, bevor wir die Jugendquelle finden: Die Alternsforschung als moralisches Dilemma.
 • 08. 1995: 18th International Wittgenstein Symposium 1995, Kirchberg a. Wechsel/Austria; referat: Science and Morality: Some Cases of Conflicting Norms.
 • 08. 1996: 5th World Congress of Christian Philosophy, Lublin/Poland, referat: Freedom and Limits of Scientific Inquiry.
 • 08. 1997: 20th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg a. Wechsel/Austria; referat: Arranging Goods: A Few Ideas from Czeżowski.
 • 09. 1997: Analyomen 3. Conference of the Gesellschaft für Analytische Philosophie, Munich/Germany; referat: "Rationality, Irrationality and Rational Errors.
 • 10. 1997: Are There Ethical Limits of Scientific Research? Philosophisches Kolloquium der Universität Neuchâtel, Neuchâtel/Szwajcaria; referat: "Choises of Research Topics as Moral Decisions.
 • 08. 1998: 20th World Congress of Philosophy, Boston, MA/USA; referat: Are There Things Which We Should Not Know?
 • 08. 1998: 21th Wittgenstein Congress, Kirchberg a. Wechsel/Austria; referat: On the alleged moral neutrality of the search for truth in science.
 • 08. 1999: 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of science; referat: On Moral Judgements as a necessary element of doing science, Kraków/Poland.
 • 12. 1999: Fides et Ratio: w rocznicę ogłoszenia; organizator: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin; referat: Nauka wolna od wartości jako patologia rozumu.
 • 08.2000: 23rd International Wittgenstein Symposium: Rationality and Irrationality; referat: Immoral science: one more pathology of reason.
 • 11.2000: Freiheit und Verantwortung. Konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk i UAM/Poznań; referat: Science as action: three realms of freedom and responsibility.
 • 12.2002: V Międzynarodowe sympozjum metafizyczne z cyklu Zadania wspołczesnej metafizyki pt. Błąd antropologiczny; referat: Antynauka i jej konsekwencje, organizator: Katedra Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza Z Akwinu.
 • 08.2003: XXI World Congress of Philosophy, Instambuł/Turcja; organizator: Miedzynarodowa Federacja Towarzystw Filozoficznych i Tureckie Towarzystwo Filozoficzne; referat: Does the scientist qua scientist make moral judgement?
 • 12.03 VI Międzynarodowe sympozjum metafizyczne z cyklu: Zadania współczesnej metafizyki pt. Metafizyka w filozofii, KUL/Lublin; wprowadzenie i podsumowanie dyskusji w sekcji pt. Problem ideologizacji metafizyki; organizator: Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • 04.2003: II Międzynarodowe sympozjum z cyklu: Przyszłość cywilizacji Zachodu pt. Kultura wobec techniki, KUL/Lublin, referat w sekcji Etyka a technika, pt. Etyka badań naukowych a technika; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL.
 • 05.2004: III Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji zachodu: Filozofia i Edukacja; referat pt: Filozofia edukacji i edukacja filozoficzna; Lublin/KUL. Organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL.
 • 12.2004: VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt: Powrót analogii do filozofii. U podstaw racjonalnego poznania rzeczywistości; referat pt: Czy powrót do analogii we współczesnej filozofii? Lublin, Organizatorzy: Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • 12.2005: VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. Substancja, Natura, Prawo Naturalne; Wprowadzenie i podsumowanie obrad sekcji IV: Problem obowiązywalności prawa naturalnego. Lublin; organizatorzy: Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • 12.2006: IX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki: Dusza-Umysł-Ciało, Lublin 14.12.2006; wprowadzenie do dyskusji panelowej pt Współczesne próby wyjaśniania natury człowieka: monizm - dualizm - hylemorfizm (personalizm).
 • 05. 2005: Nowa ekonomia a społeczeństwo, referat pt: Nowe towary nowej ekonomii (z Rafałem Lizutem), Nałęczów.
 • 04.2007: VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu - ewolucjonizm czy kreacjonizm?; organizatorzy: Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Universidad Abat Oliba - CEU (Hiszpania) i Gilson Society (USA); referat pt. Spór o ewolucjonizm - uwagi metodologiczne.
 • 11.2007: The Advancement of Science and the Dilemma od Dual Use: Why We Can't Afford to Fail; organizator: Polska Akademia Nauk/Warszawa; referat pt. Why science cannot be value-free. Understanding the rationality and responsibility of science.
 • 12.2007: X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki - Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie; organizator: Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Referat pt. Racjonalność instrumentalna, racjonalność praktyczna i ostateczny cel techno-nauki.
 • 1.09.2009: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a wartości; referat pt: Nauka wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury; organizator: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn.
 • 2.12.2009: XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka; Lublin; organizator: Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza Z Akwinu; referat pt: Irracjonalizm w poznaniu teoretycznym.
 • 3.04. 2010: IX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji zachodu, pt. Totalitaryzm - jawny czy ukryty?; Lubli/KUL; organizator Katedra Filozofii Kultury i in.; referat pt: Ideowe podstawy totalitaryzmu.
 • 09.2010: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna";  referat pt: "Prawda i komunikacja – dwa filary bezpieczeństwa człowieka".
 • 12.2010: XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. Spór o prawdę; Lublin; organizator: Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza Z Akwinu; wprowadzenie i prowadzenie sesji pt "Prawda na agorze filozofów".
 • 09.2011: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny”; organizator: Drohiczyńskie Towarzystwa Naukowe;  referat pt: „Rozwój naukowo-techniczny w horyzoncie mądrości”, Drohiczyn.

 • 14.12.2012: XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu “Zadania współczesnej metafizyki" pt. Spór o piękno.; Lublin; organizator: Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza Z Akwinu; słowo otwierające pt. „Piękny temat”.

 • 4-10.08.2013: 23rd World Congress of Philosophy „Philosophy as Inquiry and way of life”; organizator: University of Athens, The School of Philosophy; referat: Mode 2 Science and its Consequences.

 • 7-9.09.2013: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a religia referat: „Nauka zwierciadło dla religii”, Drohiczyn/; organizator: Drohiczyńskie Towarzystwa Naukowe.

 • 7-9.09.2014: XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie”; organizator: Drohiczyńskie Towarzystwa Naukowe; referat pt: „Edukacja dla prawdy, a edukacja dla rynku. Rzecz o fundamentach bezpiecznego świata”, Drohiczyn.

 • 22-24.09.2014: IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pt “Filozofia a współczesność”; organizator: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich/Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego; referat pt: „Nauka-społeczeństwo-wartości: filozoficzne podstawy społecznego kontraktu nauki”; Nałęczów.

 • 7-18.06.2015: International Workshop “Rationality and Decision-making”; organizator: Instytut Filozofii UMCS/Lublin; referat pt: “Rational decision and wise decision – two names for the same thing?” (uczestnik zaproszony).

 • 6-9.08.2015: 8th Rocky Mountain Ethics Congress, commentator of the paper “Nudges and Bumps” by Victor Kumar; University of Colorado, Boulder/USA

 • 18-21.11.2015: Educating today and tomorrow. A renewing passion. The World Congress on Catholic Education; organizator: Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej;Watykan i Castel Gandolfo; referat w sekcji “Tożsamość i Misja” pt. “The university: an institutional response to the human nature. Experience of the KUL” (tytułów nie zamieszczano w programie); Rzym i Castel Gandolfo. Wykładowca zaproszony.

 • 27.11.2015: "Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II «Evangelium vitae» w 20. rocznicę ogłoszenia. Konferencja międzynarodowa; referat: “Ks. prof. Tadeusz Styczeń w obronie najsłabszych – świadectwo, które zobowiązuje”; organizatorzy: Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie; Lublin/KUL.

 • 7-11.09.2016: Jubilee of Universities and Research Centers and of Institutions of Higher Arts and Music Education “Knowledge and Mercy. The Third Mission of the University”; organizatorzy: Vicariate of Rome – Office of University Pastoral Care In cooperation with Congregation for Catholic Education, Italian Ministry of Education, Universities and Research; uczestnik.

 • 25.11.2016: Chrześcijaństwo a ekonomia. Konferencja międzynarodowa w 1050 rocznicę Chrztu Polski i rocznice ogłoszenia encyklik św. Jana Pawła II Centisimus Annus (1991) i Laborem Exercens (1981); organizatorzy: Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra a Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie; referat pt. “Komodytyzacja prawdy – komodytyzacja nauki – komodytyzacja człowieka. Chrześcijańska odpowiedź”; oraz prowadzenie sesji; Lublin/KUL.

 • 7-8.11.2017: Catholic Universities: Identity and Internationalization; organizatorzy: Center for International Higher Education, Boston College/USA & Pontificia Universidad Católica de Chile; referat: “Internationalization as part of the identity: the case of KUL”, Santiago/Chile.

 • 7.04.2018: New England and Canadian Maritimes Regional Meeting of the American Academy of Religion (NEMAAR); organizator: NEMAAR; referat: “Science – an Alternative for Religion?”; Boston/USA.

 • 9.04.2018: workshop w ramach projektu Building a Research Platform upon a Dialogue on Science, Ethics and Religion”; organizator: School for the Environment/University Massachusetts Boston; referat: “Values and religion as non-standard epistemic factors in scientific inquiry”; Boston/USA.

 • 24-26.05.2018: GENERAL ASSEMBLY of FUCE: Catholic Education and Social Humanities; organizator: European Federation of Catholic Universities and KUL; uczestnik zaproszony – wykład plenarny pt. “The Necessity of Value Judgement in Social Humanities. How Catholic Education Can Help Scientists to Make Them and to Justify Them”; Lublin/Poland.

 • 19.06.2018: Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Człowiek i organizacje w świecie hybrydalnym”; organizator: Wydział Nauk Społecznych I Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży; uczestnik zaproszony, referat plenarny pt. “Człowiek i nauka. O wielości wymiarów hybrydyzacji”, Łomża/Polska.

 • 24-26.09.2018: International conference “Fides et ratio: Phenomenology and Philosophy of Religion”; organizator: Pázmány Péter Catholic University, Budapeszt/Węgry; uczestnik zaproszony; referat: Who am I-human being? The answer of ratio and the answer of fides; Budapeszt/Węgry.

 • 30.11.2018: Międzynarodowa Konferencja pt. “Etyka i społeczeństwo. O aktualności katolickiej nauki społecznej. Konferencja międzynarodowa z okazji wydania Katolickiej etyki społecznej Karola Wojtyły”; organizator: Instytut Jana Pawła II KUL; referat pt “Odkrywanie prawdy i wychowywanie sumień” w ramach sekcji pt. “Wokół Karola Wojtyły Katolickiej etyki społecznej”.

 • 25.01.2019: International Workshop “Culture and Economic Expertise”; referat: “Value judgements and Limits of Economic Expertise” oraz udział w panelu “Good and Bad Practices in Economic Expertise” (uczestnik zaproszony); organizator: Polski Instytut Ekonomiczny/Warszawa.

 • 17.05.2019: Konferencja międzynarodowa pt. The nature and mission of the university in the contemporary world; referat: “Why the university cannot be a business” oraz prowadzenie sesji I; organizator: Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin.

 • 16-17.09.2019: konferencja międzynarodowa “Inside Out Outside In 2019. Building bridges between the arts, humanities, science and technology”; talk: “The value-ladenness of technology: theoretical and practical underpinnings and challenges” (keynote speaker); organizator: Politechnika Wrocławska i Research center of sustainable built environment; 

konferencje krajowe - udział z referatem

 • 09. 1995: VI Kongres Filozofii Polskiej, Toruń/Poland; referat: Racjonalność jako relacja próba charakterystyki na przykładzie racjonalności nauki.
 • 05. 1997: Czy i jak prawda zobowiązuje? Konferencja zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski; głos w panelu.
 • 03. 1998: XL Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin/Polska; referat: Nauka i Moralność: konflikt wartości?
 • 10. 1998: O niebezpieczeństwach rozwoju technologii komputerowych; konferencja organizowana przez Komitet Etyki PAN, Warszawa; referat: Demokracja i Autonomia w Globalnej Infrastrukturze Informacyjnej
 • 12. 1999: Interdyscyplinarne Warsztaty Internetowe: Internet 2000, referat: Prawo do prywatności a globalna struktura informatyczna, Lublin/KUL.
 • 03.2000: XLII Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin/Polska; referat: Nauka: poszukiwanie wszechwiedzy i wszechmocy.
 • 09.2000: Media i globalizacja, referat: "Społeczeństwo informacyjne - rozważania nieoptymistyczne; organizator: Studium Dziennikarskie im. Maksymiliana Marii Kolbego, Toruń.
 • 11.2001: Granice Naturalizmu, organizator: Sekcja Filozofii Przyrody/Wydział Filozofii KUL; referat: Natura jako naturalna granica naturalizmu.
 • 03.2001: Dni Społeczne: Społeczeństwo informacyjne - iluzja czy rzeczywistość? Organizator: Koło Studentów Socjologii KUL; głos w panelu pt. Wojna informacyjna.
 • 05.2003: Wokół książki Wojciecha Chudego Filozofia kłamstwa; organizator: Koło Naukowe Filozofów i Polskie Towarzystwo Semiotyczne; głos w panelu.
 • VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin; referat; Nauka a wartości: od aksjologicznej neutralności do aksjologicznego zaangażowania.
 • 09.2005: XXV Konferencja Podlaska pt. Media studies - refleksja nad stanem obecnym; organizator: UMCS, WSPiA i in.; referat: Kształtowanie opinii publicznej: o wolności i odpowiedzialności uwag kilka, Roskosz.
 • 03. 2007: XLIX Tydzień Filozoficzny; referat pt. Wolność i granice moralne badań naukowych; prowadzenie panelu pt. Granice wolności w badaniach naukowych.
 • 15-20.09.2008: VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa; referat: "Nasycenie nauki wartościami pozapoznawczymi: argumenty i koncepcje"; Warszawa; PTF.
 • 5-8.06.2008: Wczoraj i dziś metodologii nauk; Górna Grupa; organizator: Katedra Metodologii Nauk; referat pt. Nauka jako zawód i powołanie – sto lat później.
 • 18.06.2009 Debata naukowa "filozofia i etyka jakości życia w medycynie", Fundacja Nauki Polskiej, Warszawa; uczestnik zaproszony.
 • 10.2009: głos w panelu "O misji uniwersytetu", organizator: Instytut Jana Pawła II, Lublin.
 • 03.2010: 52 Tydzień Filozoficzny pt "Filozofia szczęścia". Prowadzenie debaty studenckiej pt. "Czy szczęście jest kwestią szczęścia?" z udziałem "drużyn" z Instytutu Filozofii, socjologii i dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu Filozofii Teoretycznej KUL.
 • 9-11.06.2010: Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy; Lublin/UMCS; referat pt: Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy - fałszywy dylemat? Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny jako trzecia droga w filozofii nauki",
 • 12-13.11.2010: Religia-nauka-kultura, Poznań, organizatorzy:Wydział Nauk Społecznych UAM i Centrum Badań Interdyscyplinarnych; referat pt: "Wartości pozapoznawcze jako wehikuł racjonalności nauki.
 • 16-17.11.2010: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, Lublin/KUL, organizator: Katedra Relacji między Nauką a Wiarą; wstęp i prowadzenie panelu pt.: "Czy jest możliwa racjonalna debata z nowym ateizmem?" 
 • 17.11.2010: Konferencja "Skutecznie przeciwko przemocy", organizator: Prezydent Miasta Lublina i in., Lublin; wystąpienie pt "Przemoc – negacja godności człowieka".
 • 12.05.2011: Konferencja " Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański"; referat pt: "Nauka w poszukiwaniu wszechwiedzy i wszechmocy".
 • 4-5.11.2011: konferencja „Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności”; referat pt. „Racjonalność postępu naukowo-technicznego. Między skutecznością i mądrością; organizator: Wydział Nauk Społecznych UAM i Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Poznań.

 • 18-20.11: I ogólnopolska konferencja doktorantów; referat w sekcji Wykłady Mistrzów” pt. „Filozofia jako powołanie”, organizator: Rada Doktorantów KUL, Lublin/KUL.
 • 19.12.2011: „W 25 rocznicę śmierci ks. Stanisława Kamińskiego: Osoba-czasy-idee”; komunikat: „Mądrościowy wymiar nauki”;  organizator: Katedra Metodologii Nauk.

 • 30.05.2012: „Ethos słowa”, udział w panelu; organizator: Instytut Jana Pawła II/KUL.

 • 17-20.09.2012: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła; referat: „Mode 2 Science – nowy paradygmat badań naukowych i jego konsekwencje”.

 • 7.12.2012: ogólnopolska konferencja naukowa pt „Młodzież a polityka”; organizator: Instytut Politologii KUL; Lublin; słowo wprowadzające „Bez tej miłości można żyć…” 
 • 10.01.2013. ogólnopolska konferencja naukowa pt . Kościół katolicki i jego duchowieństwo wobec 1863 roku.; słowo wprowadzające pt. „Wolności! A kto ciebie godny - pokruszył jarzma, albo padł swobodny”. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”. 

 • 6.02.2013: Godna praca kluczem do sukcesu firmy; ogólnopolska konferencja organizowana przez Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”; uczestnik zaproszony.

 • 24.09.2013: „Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności”; głos w dyskusji. Organizator – Kancelaria Sejmu/Biuro Analiz Sejmowych.

 • 21.11.2013: XI Światowy Dzień Filozofii UNESCO; debata: Filozofia w uniwersytecie i szkole – zaproszony uczestnik debaty panelowej. Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Filozoficzne. 

 • 7.10.2014: German-:Polish Workshop “Technology Assessment – Conceptions, Methods and Experiences”; organizator: Polskie Towarzystwo Oceny Technologii; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 

  uczestnik zaproszony.

 • 7- 8.11.2014: konferencja naukowa pt. „Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?", organizator: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych , Poznań; referat: „Filozofia, nauki humanistyczne i nauki społeczne: wezwanie do ofensywy”.

 • 16.05.2015: ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wiek XIX w kulturze polskiej; Zwoleń; adres do uczestników konferencji jako Przewodnicząca Komitetu Naukowego pt. „Wolność i miłość ojczyzny – dziedzictwa, któremu na imię Polska” 

 • 18.05.2015: konferencja z cyklu Dydaktyka filozofii pt. Metafizyka i filozofia Boga; organizator: Wydział Filozofii KUL i Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce przy Konferencji Episkopatu Polski; prowadzenie panelu pt. „ Dziedzictwo Mistrzów – od Stefana Swieżawskiego do Karola Wojtyły i Mieczysława A. Krąpca”. 

 • 1.12.2015: „ Podsumowanie projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”; głos w panelu „Doskonalenie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych z Obszaru Kluczowego KUL” (panelista zaproszony); Lublin/KUL. 

 • 11.12.2015: głos w panelu „Autonomia etyki – dziś”; debata naukowa zainspirowana artykułem ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS pt. „Problem autonomii etyk” (panelista zaproszony; pozostali paneliści: s. prof. Barbara Chyrowicz, dr Stanisław Majdański, ks. dr Jarosław Merecki, prof. Andrzej Szostek MIC); organizator: Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin.

 • 25.02.2016: Debata naukowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Lublinie pt. „ Inne oblicza nauki”; referat „Nauka jako towar”. Inni uczestnicy: dr hab. Aleksandra Derra (Feminizm w nauce), UMK, dr hab. Ewa Bińczyk („Ryzyko i nauka” , prof. UMK, dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS (Popularyzacja nauki).

 • 08.03.2016: „Myślenie krytyczne. 58 Tydzień Filozoficzny KUL”; referat: „Co to znaczy myśleć krytycznie?”; organizator: Koło Filozoficzne Studentów KUL i in.; Lublin/KUL. 

 • 10.03. 2016: „Kultura logiczna”; prowadzenie sesji pt. Ks. Stanisław Kamiński uczony i organizator nauki - w 30. rocznicę śmierci; organizator: Wydział Filozofii KUL oraz Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce, Lublin.

 • 10.03.2016: „Kultura logiczna”; referat: „Metodologia nauk”. Organizator: Wydział Filozofii KUL oraz Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce, Lublin.

  22.04.2016: głos w panelu „Transhumanizm – ku nowej filozofii człowieka”. Organizatorzy: Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa.
 • 18.05.2016: ogólnopolska sesja naukowa pt. „Nauka i technika wobec chrześcijańskiej wizji rzeczywistości”; referat: „Wartości chrześcijańskie jako niestandardowe czynniki epistemiczne”; organizator: Instytut Jana Pawła II KUL; Lublin.
 • 20.05.2016: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” - „Wolność człowieka i jej granice”; referat: „O wolności i granicach badań naukowych” - wystąpienie w ramach sesji „Wykłady Mistrzów”, Lublin.
 • 24.10.2016: Sympozjum pt. „Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego”; prezentacja książki: Ch. Böhr, Ch. Schmitz, Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły (Warszawa 2016), oraz prowadzenie dyskusji panelowej, organizatorzy:

  Konrad Adenauer Stiftung oraz Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej, Lublin.

 • 8.11.2016: Konferencja ogólnopolska pt. Miłosierdzie Boże w nauczaniu Św. Jana Pawła II i Papieża Franciszka; prowadzenie całej konferencji; organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Duszpasterstwo akademickie KUL oraz Instytut Jana Pawła II KUL.

 • 9.12.2016: ogólnopolska sesja naukowa pt. „Osoba darem”. Głos w dyskusji panelowej inspirowanej tekstem Tadeusza Stycznia SDS „Człowiek jako podmiot daru z samego siebie”, otwarcie wystawy poświęconej spuściźnie naukowej prof. Tadeusza Stycznia SDS, oraz prowadzenie sesji „Wokół serii wydawniczej prof. Tadeusz Styczeń SDS Dzieła zebrane”. Organizatorzy: Instytut Jana Pawła II KUL oraz Katedra Etyki KUL; Lublin.

 • 12-13.12.2016: ogólnopolska konferencja „Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera” (IV Edycja Marian Rusecki Memorial Lectures); referat pt. „Fides et Ratio. Joseph Ratzinger wobec filozofii” (uczestnik zaproszony); organizator: Instytut Teologii Fundamentalnej KUL/Lublin.

 • 10.01.2017: ogólnopolska konferencja „Trwałość i dynamizm tradycji”; prowadzenie sesji: „Filozofia nowożytna i współczesna”; organizatorzy: Wydział Filozofii KUL oraz Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce; KUL/Lublin.

 • 24-24.03.2017: konferencja ogólnopolska: Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym. I Kongres Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii; referat: Filozoficzne podstawy racjonalnej oceny techniki; prowadzenie sesji III; organizator: Polskie Towarzystwo Oceny Technologii we współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej; Kamień k/Rybnika. Członek Rady Naukowej Kongresu;

 • 15-16.03.2018: konferencja ogólnopolska „Innowacje a wartości”; referat: „Dwugłos inżyniera i filozofa” (z J. Kaźmierczakiem/Politechnika Śląska); organizator: Katedra Metodologii Nauk/Wydział Filozofii KUL, Polskie Towarzystwo Oceny Technologii oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

 • 18.04.2018: głos w panelu „Po co teologia?” (uczestnik zaproszony) w ramach 50. Tygodnia Eklezjologicznego ; organizatorzy: Wydział Teologii KUL )w tym Koło Naukowe Teologów KUL); Lublin.

 • 22.05.2018: konferencja ogólnopolska „Karol Wojtyła: Biskup, Profesor, Duszpasterz”; prowadzenie całości konferencji; organizatorzy: Muzeum „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II” w Wadowicach i Instytut Jana Pawła II KUL, Wadowice.

 • 7.06.2018: warsztaty naukowe pt. „Building a Research Platform upon a Dialogue on Science, Ethics and Religion”; referat pt. „Catholic education – a basis for a dialog between science and ethics” oraz prowadzenie sesji I; Lublin.

 • 25.10.2018: konferencja ogólnopolska „Ulepszanie człowieka – perspektywa filozoficzna”; referat: Ulepszanie moralne (środkami technonauki) – contradictio in adiecto?; organizatorzy: Akademia Ignatianum i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Kraków/Akademia Ignatianum.

 • 10.12.2018: „Kultura i Tożsamość” - konferencja z cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości"; na zaproszenie organizatora udział w panelu pt. „Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla drugiego stulecia niepodległości RP”; organizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada ds Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, Akademia Ignatianum/Kraków, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Lublin.

 • 14.12.2018: ogólnopolska konferencja naukowa „Prof. Tadeusz Styczeń SDS – nauczyciel wolności”, organizator: Instytut Jana Pawła II KUL; miejsce wydarzenia: Lublin/KUL; organizacja konferencji oraz prowadzenie: Cz I: „Wolność z prawdy żyje...” oraz Cz. II: „Ethos – 30 lat służby prawdzie i wolności”, Lublin.

 • 21.05.2019: Debata naukowa oraz promocja książki Michała Białkowskiego Protokoły konferencji polskich ojców soborowych 1962-1965; organizator: Instytut Jana Pawła II KUL oraz Wydawnictwo „Gaudium”; KUL/Lublin. Prowadzenie: Agnieszka Lekka-Kowalik; uczestnicy: Abp Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski), Michał Białkowski (UMK), s. Agata Mirek (KUL), ks. Robert Skrzypczak ( PWTW), ks. Marek Szymański („Gaudium”).

 • 7.06.2019: Konferencja ogólnopolska „Diakonia prawdy. Nauka - teologia – przedsiębiorczość”, organizator: Pracownia „Laboratorium Świętego Jana Pawła II” przy Wydziale Teologicznym UMK; referat: Po co filozofii teologia? (na zaproszenie), Toruń.

 • 10.09.2019: 11 Zjazd Filozofii Polskiej (Lublin/KUL); prowadzenie sesji przedpołudniowej w ramach sekcji gości zagranicznych oraz wykładu plenarnego prof. Petera Simonsa pt. „Aspects of the Grammar and Logic of Relative Terms”; Lublin.

 • 11.09.2019: 11 Zjazd Filozofii Polskiej (Lublin/KUL) – głos w sympozjum specjalnym pt. „Pytanie o metodologię nauk dziś” (współpaneliści: A. Bronk, J. Jadacki, S. Janeczek, K. Jodkowski, P. Kawalec, S. Majdański, T. Szubka, R. Wierzchosławski,U. Żegleń);

 • 11.09.2019: 11 Zjazd Filozofii Polskiej (Lublin/KUL); referat w ramach sekcji filozofii techniki pt. „Nasycenie technologii wartościami: teoretyczne i praktyczne wyzwania”.

 • 12.09.2019: 11 Zjazd Filozofii Polskiej (Lublin/KUL) – referat w ramach sekcji filozofii nauki pt. „Ekspertyza jako problem metodologiczny i etyczny”; prowadzenie sesji popołudniowej w ramach sekcji filozofii techniki.

arrow__22

 

seminaria i szkoły letnie

 • 07.1989: Summer Seminar: Liberty and Society Belmont/USA, (uczestnik zaproszony).
 • 03.1991: Summer Seminar: The Moral Foundation of a Free Society, Kolonia/Niemcy (uczestnik zaproszony).
 • 08. 1991: Summer Seminar: Liberty and Europe, Liblice Castle/Czechy (uczestnik zaproszony).
 • 09. 1999: Hayek and The Road to Freedom; interdyscyplinarne seminarium organizowane przez the Institute of Economic Studies, Aix-en-Provence/Francja (uczestnik zaproszony);
 • 07. 1996: Etica e Informatica (Summer School in Computer Ethics), El Escorial/Hiszpania
 • 07. 2001: VIII Thomas Aquinas Summer School, Troki/Litwa; organizator: Litewski Instytut Filozofii i Socjologii w Wilnie;
 • 07.2003: X Thomas Aquinas Summer School, Kłajpeda/Litwa; organizator: Litewski oddział SITA i in.; cykl 4 wykładów pt. Practical Knowledge in Aristotle.

arrow__22

 

organizacja Wykładów im. ks. Stanisława Kamińskiego, KUL

 • 2001/2002: Barry Smith, SUNY at Buffalo/USA - Applied Ontology. An Intruductory Course on the Forms of Social Organization.
 • 2002/2003: Richard Swinburne, Oxford University/Wielka Brytania - The Existence of God.
 • 2003/2004: John Searle, University of California at Berkeley/USA - Mind, Language, and Society.
 • 2004/2005: Peter Simons, University of Leeds/Wielka Brytania - Classification, Categories, and the Basis of Being: Outline of a Metaphysical Systematics.
 • 2005/2006: Simon Blackburn, Oxford University/Wielka Brytania - Is the Enlightment Dead?
 • 2006/2007: Susan Haack, University of Miami/USA - Evidence and method in the sciences: logical, social, and worldly dimensions.
 • 2007/2008: Peter van Inwagen, Notre Dame University/USA - Being.
 • 2008/2009: William Sweet, St. Thomas Univeristy/Kanada - Meaning, Proof, and Religious Belief.arrow__22
 • 2009/2010 : Eleonore Stump, St. Louis University/USA, „Wandering in Darkness. Narrative and the problem of suffering;(nie odbyły się z powodu wybuchu wulkanu)

 • 2010/2011: Linda Zagzebski, Oklahoma University/USA, Epistemic Authority.  An Investigation of Trust, Authority, and Autonomy in Belief.

 • 2011/2012: Eleonore Stump, St. LouisUniversity/USA, „The problem of evil”.

 • 2012/2013: John Haldane, St Andrews Univeristy/Great Britain, “Ethics, philosophy and public policy”.

 • 2013/2014: Evandro Agazzi, Pan-American University of Mexico City, “Scientific objectivity and its contexts”.

 • 2014/2015: John Cottingham, Professor Emeritus of the University of Reading and Honorary Fellow, St John’s College, Oxford University, “Philosophy, Religion, and the Meaning of Life” (nie odbyło się z przyczyn obiektywnych)

 • 2015/2016: John Skorupski (Professor Emeritus of the University of St Andrews), The Tradition of Critical Philosophy, 11-29.04.2016

 • 2016/2017: John Cottingham; Professor Emeritus of the University of Reading and Honorary Fellow, St John’s College, Oxford University; Philosophy, Religion and the Meaning of Life;

 • 2017/2018: Barry Smith (University at Buffalo and National Center for Ontological Research (NCOR)/USA ; Applied Ontology. An Introduction; 14-19.05.2018.

 • 2018/2019: Kevin Mulligan (University of Italian Switzerland at Lugano); Foolishness - an anatomy of cognitive vice.

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Lekka-Kowalik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2019, godz. 17:49 - Ewa Lekka-Kowalik