• adiunkt,
  • historyk-filmoznawca,
  • magister sztuki,
  • studia doktoranckie w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej (IS PAN 2004, praca doktorska z zakresu filmu jidysz i duchowości Żydów Europy Środkowo-Wschodniej, opieka naukowa prof. Wiesława Juszczaka);
  • w kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojmowana historia i kultura ruchomego obrazu (film propagandowy, optyka a granice poznania, wzajemne inspiracje obrazu i dźwięku),
  • laureatka kilku nagród i stypendiów, (m. in. specjalna nagroda festiwalu w Neubrandenburg, stypendia Ministra Kultury RP, staż w Lyonie), książka 1937: Michał Waszyński – oko jak doskonały obiektyw. W 111 rocznicę urodzin Michała Waszyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Żuk
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2018, godz. 17:26 - Andrzej Zykubek