Studenci psychologii KUL mogą zostać słuchaczami międzyuczelnianej Akademii Artes Liberales, która umożliwia samodzielne kształtowanie planu studiów, uczestniczenie w zajęciach na różnych kierunkach humanistycznych oraz prace pod okiem wybranego przez słuchacza wybitnego naukowca, na każdej z ośmiu Uczelni tworzących Akademię. Obecnie w projekcie uczestniczą: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Więcej informacji...

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011, godz. 10:44 - Karol Goral