Akademia Funduszy Unii Europejskich

 

Szkolenie skierowane do studentów II stopnia studiujących na kierunku Prawo Unii Europejskiej i European Union Law, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji studentów w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.
W ramach cyklu wykładów szkoleniowych uczestnicy będą mieli okazje zapoznania się z między innymi z zagadnieniami takimi jak:


• Dostępne fundusze unijne w latach 2014-2020


• Przygotowanie wniosku o wsparcie dla projektów o charakterze społeczno-kulturalnym – warsztaty; np. Jak pozyskać wsparcie na prowadzenie ośrodka pomocy dla osób z zakresu wykluczenia społecznego?


• Przygotowanie wniosku inwestycyjnego – warsztaty; np. Jak pozyskać wsparcie na założenie oczyszczalni ścieków?


• Tworzenie budżetu projektu - warsztaty


• Zarządzanie projektem


• Procedury aplikacyjne oraz środki odwoławcze; np. Jakie przysługują mi środki odwoławcze w przypadku odrzucenia mojego wniosku o wsparcie finansowe?


• PROW oraz zasady finansowania w zakresie polityki rolnej; np. Kto i przy spełnieniu jakich przesłanek może ubiegać się o dopłaty bezpośrednia dla rolnictwa?


• Przygotowanie wniosku o wsparcie w wybranym działaniu PROW; np. Jak pozyskać wsparcie dla grupy producentów jabłek na rozpoczęcie działalności przetwórczej?

 

Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów i praktyków zawodowo zajmujących się pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych. Cykl zajęć zakończony będzie uzyskaniem przez uczestników certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę.

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016, godz. 10:29 - Paweł Wojtasik