Aktualności / Wydarzenia

Akademia jakich mało – medialny projekt dziennikarzy obywatelskich

Inauguracja projektu Akademia polonijnych dziennikarzy obywatelskichCzy media mogą połączyć świat? Mamy odpowiedź: blisko czterdzieści osób z różnych państw świata - Hiszpanii, Chin, Wielkiej Brytanii, Islandii, Ukrainy, Rosji, USA, Finlandii i innych krajów uczestniczy w projekcie „Akademia polonijnych dziennikarzy obywatelskich”. Realizuje go Towarzystwo Przyjaciół KUL, a patronuje mu Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła.

 

Projekt otworzyło seminarium, podczas którego zespół odpowiadający za realizację zadania oraz trenerzy prowadzący szkolenia połączyli się online z uczestnikami. – Bardzo cieszę się z tej inicjatywy i wykorzystywania w projekcie nowoczesnych technik medialnych. Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL ma służyć wielu środowiskom, które prowadza działalność medialną także wśród Polonii. W ten sposób historia, kultura i język polski będą wciąż żywe – podkreślił rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Rektor podkreślił również, że bardzo istotne dla uniwersytetu jest rozeznanieInauguracja projektu Akademia polonijnych dziennikarzy obywatelskich oczekiwań oraz potrzeb edukacyjnych Polaków mieszkających za granicą, po to by w ramach współpracy móc przygotować odpowiednią ofertę szkoleń.

 

Podczas spotkania uczestnicy „Akademii polonijnych dziennikarzy obywatelskich" poznali trenerów oraz tematykę proponowanych przez nich bloków tematycznych z zakresu fotografii, social mediów, montażu video, autoprezentacji, komunikacji medialnej czy budowy i gatunków tekstów dziennikarskich. Przez dwa miesiące będą uczyli się w grupach. Efektem pracy mają być multimedialne materiały ukazujące środowiska polonijne – ich prace, pasje, zainteresowania. Podsumowanie nastąpi podczas Kongresu Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich.

 

Inauguracja projektu Akademia polonijnych dziennikarzy obywatelskichProjekt został opracowany i konsultowany przez powołany zespół ekspertów (medioznawców, socjologów, ale też przedstawicieli ludzi mediów – dziennikarzy-praktyków i przedstawicieli środowiska polonijnego), którego zadaniem było opracowanie kompleksowych rozwiązań służących bezpośredniemu wsparciu mediów polonijnych, a przez to realne wsparcie Polonii i Polaków za granicą. Finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.