Akademia Retoryki Prawniczej

luty – maj 2009

 

Patronat honorowy

 

JM Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk Rektor KUL

Minister Sprawiedliwości prof. dr. hab. Zbigniew Ćwiąkalski

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka

 

 

 

Patronat medialny

 

 

edukacja_prawnicza_logo_120   logo_120   palestra-pismo_553_120

 

 

 

 

I. Harmonogram wykładów


1. Kompetencje retoryczne – czy mogę zostać retorem? (18.02) - Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (WSPiZ Koźmiński)

 

2. Retoryka prawnicza – mówić by przekonać, uzasadniać by wygrać. (04.03) - Prof. dr hab. Dariusz Dudek (KUL)

 

3. Poprawnie przemawiać - zasady języka polskiego. (18.03) - dr Agnieszka Karolczuk (KUL)

 

4. Zasady emisji głosu - mówić a przemawiać. (25.03) - Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (KUL)

 

5. Współpraca prawnika z mediami. (01.04) - Prokurator Okręgowy w Lublinie Andrzej Lepieszko

 

6. Język ustawodawcy. (14.05) - mgr Piotr F. Zwierzykowski (UAM)

 

7. Kompetencje negocjacyjne prawnika. - dr Paweł Fortuna (KUL)

 

 

 

II. Harmonogram warsztatów


1. Logika prawnicza, 2 warsztaty. - ks. dr Marcin Tkaczyk (KUL)

2. Teoria argumentacji, 6 warsztatów. - dr Kamil Zeidler (UG)


3. Zasady poprawnej polszczyzny, 3 warsztaty. - dr Małgorzata Nowak-Barcińska (KUL)

4. Emisja głosu, 4 warsztaty. - dr Agata Seweryn (KUL)

 

5. Język legislacji, 1 warsztat. - mgr Piotr F. Zwierzykowski (UAM)

 

6. PR prawnika, 2 warsztaty. - ks. dr Jerzy Smoleń (KUL)

 

7. Warsztaty kompetencji miękkich prowadzone przez Biuro Karier KUL:

 

a) Aktywne metody poszukiwania pracy

 

b) CV i list motywacyjny

 

c) Rozmowa kwalifikacyjna

 

d) Techniki negocjacji

 

 

 

Akademia Retoryki Prawniczej KUL po raz drugi

 

 Po sukcesie ubiegłorocznej, pierwszej edycji Akademii Retoryki Prawniczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ponownie wychodzi naprzeciw wysokim wymaganiom prawniczego rynku pracy. Poparta doświadczeniem chęć przekazania tak niezmiernie ważnych i przydatnych w dzisiejszym świecie umiejętności prawniczych oraz żywe zainteresowanie projektem wśród studentów, skłania nas - studentów, członków Koła do zaoferowania kursu po raz kolejny.

 

Projekt zakłada całość połączonych tematycznie wykładów i warsztatów, które, jak przed rokiem, poprowadzą wybitni i uznani przedstawiciele świata nauki w naszym kraju na czele z prof. Jolantą Jabłońską-Boncą, prof. Dariuszem Dudkiem oraz prof. Kazimierą Krakowiak. Zajęcia uświetnią także specjaliści sztuki wymowy i pięknego przemawiania - znani artyści teatralni.

 

Podczas siedmiu spotkań wykładowych, prelegenci przedstawią słuchaczom aspekty retoryki zawierające się w poniższych tematach:

 

1. Kompetencje retoryczne - czy mogę zostać retorem?,
2. Retoryka prawnicza - mówić by przekonać, uzasadniać by wygrać,
3. Zasady emisji głosu - mówić a przemawiać,
4. Poprawnie przemawiać - zasady języka polskiego,
5. Język ustawodawcy,
6. Współpraca prawnika z mediami,
7. Kompetencje negocjacyjne prawnika.

 

Dla osiągnięcia większej efektywności i skuteczności pracy, projekt przewiduje cykl 20 warsztatów (40 godzin lekcyjnych), w czasie których uczestnicy, podzieleni na 4 grupy ćwiczeniowe, będą mieli okazję wykorzystać zdobyte wiadomości i wskazówki m.in. w analizie tekstów prawnych, prowadzeniu sporów, negocjacji. Zajęcia urozmaicą, a także sprawdzą się w roli mówców, sami zainteresowani dzięki możliwościom samodzielnych wystąpień argumentacyjnych na forum. Ponadto program został uzupełniony przez warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier KUL - dotyczące świadomego poruszania się po rynku pracy - z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjnej oraz negocjacji.

 

Rzeczowe przekazywanie posiadanych wiadomości, poprawne posługiwanie się językiem polskim, w tym językiem prawnym i prawniczym, zdolności mediacyjne i negocjacyjne, sposoby argumentacji oraz swobodne wyrażanie myśli - to umiejętności, których praktyczne nabycie oferujemy słuchaczom.

 

Przewidziany na 60 osób kurs adresowany jest głównie do studentów III, IV i V roku prawa na KUL. Wraz z zakończeniem zajęć, po pozytywnym zaliczeniu kolokwium, uczestnik ARP otrzyma certyfikat. Wyróżniający się słuchacze zostaną nagrodzeni upominkami w formie słodyczy, książek czy sprzętu elektronicznego.

 

Patronat honorowy nad projektem objął JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk; Minister Sprawiedliwości prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski oraz mec. Joanna Agacka-Indecka - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL skupia młodych i ambitnych studentów prawa najstarszej lubelskiej uczelni. Idea działalności organizacji wpisuje się już od ćwierć wieku w misję kształcenia w duchu humanizmu, rozwijania twórczego i niezależnego myślenia, zdobywania wiedzy i dążenia do zawodowego profesjonalizmu. Dla członków Koła wyzwaniem jest wykorzystanie danej szansy osobistego rozwoju, chęć zrealizowania wartościowych projektów. Celem, który od zawsze przyświecał studentom zrzeszonym w KNSP KUL, jest również zaangażowanie jak największej grupy koleżanek i kolegów w działalność naukową i organizatorską oraz dążenie do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.

 

Serdecznie zapraszamy na stronę KNSP KUL w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie - www.kul.pl/knsprawa.

 

Ze względu na duże zainteresowanie kursem, nie wykluczamy kolejnych edycji. Kto wie, może ARP na stałe wpisze się w kalendarz projektów organizowanych na naszej uczelni? Akademia Retoryki Prawniczej odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w terminie: luty-maj 2009.

 

Michał Zalewski, Palestra, nr 1-2/2009.

 

 

 

AKADEMIA RETORYKI PRAWNICZEJ

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

            Niewątpliwy sukces I Edycji Akademii Retoryki Prawniczej na WPPKiA KUL w 2008 roku oraz ogromne zainteresowanie wśród społeczności akademickiej, skłoniły nas studentów - członków Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, do organizacji kolejnej edycji tego projektu.

 

            Przy wsparciu władz WPPKiA, 6-osobowa grupa (studenci III i IV roku prawa) podjęła się organizacji tego przedsięwzięcia w terminie luty-kwiecień br. Projekt nadzoruje Kurator Koła dr Andrzej Herbet.

 

            Program Akademii będzie obejmował 14 godzin wykładów oraz 48 godzin warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów, nie tylko z dziedziny prawa.

 

            Ciekawy sposób prowadzenia zajęć oraz ich wysoki poziom będą zagwarantowane dzięki zaproszonym prelegentom.

 

            Tematami wykładów  ARP 2009 będą:

 

-  Czy mogę zostać retorem?

-  Mówić by przekonać, uzasadniać by wygrywać,

-  Mówić a przemawiać,

-  Zasady języka polskiego,

-  Język ustawodawcy,

-  Prawnik a media,

-  Prawnik-negocjator.

 

            Natomiast zajęcia z warsztatów poświęcone zostaną: logice prawniczej, teorii argumentacji, emisji głosu, językowi polskiemu i językowi legislacji, PR prawnika oraz kompetencjom miękkim - aktywne metody poszukiwania pracy, CV i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, negocjacje (prowadzone przez Biuro Karier KUL).

 

            Projekt ARP objęty został honorowym patronatem JM Ks. Pof. dr hab. Stanisława Wilka (Rektora KUL), prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego (Ministra Sprawiedliwości) oraz mec. Joanny Agackiej-Indeckiej (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej).

 

            Zajęcia prowadzone w ramach ARP realizowane są z myślą o przygotowaniu studentów prawa i młodych absolwentów od strony praktycznej do wykonywania zawodu prawnika oraz sprostania wymaganiom, jakie narzuca im rynek. Mają one pomóc młodym ludziom w opanowaniu sztuki wymowy i argumentacji, tak istotnych w ich późniejszej pracy. Stąd zależy nam na obecności wśród prelegentów filologów i specjalistów od poprawnej polszczyzny.

 

             Jako Organizatorzy pragniemy, aby nabyta podczas tego projektu umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy wzbogaciła teoretyczną wiedzę, zdobytą już w murach Uczelni.

 

             Projekt ARP skierowany jest głównie do studentów IV i V roku prawa, przede wszystkim do członków Koła Naukowego Studentów Prawa KUL. Liczba miejsc jest ograniczona-planujemy przyjęcie 60 osób.

 

      Aktywne uczestnictwo w zajęciach zostanie potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Organizatorów. Osoby szczególnie wyróżniające się na tle grupy dostaną nagrody rzeczowe.

 

Magdalena Piekarczyk, Edukacja Prawnicza.

 

 

             koperty.doc Regulamin.doc

 

             Harmonogram zajęć Harmonogram zajęć

 

 

 

II edycja Akademii Retoryki Prawniczej zakończona

 

W miesiącach luty-maj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II po raz drugi odbyło się seminarium Akademia Retoryki Prawniczej. Projekt zorganizowali członkowie Koła Naukowego Studentów Prawa pod opieką merytoryczną Kuratora dra Andrzeja Herbeta.

 

Akademia Retoryki Prawniczej to nowatorskie przedsięwzięcie, zainicjowane oraz zorganizowane w całości przez studentów WPPKiA KUL. Obejmuje cykl otwartych wykładów oraz praktycznych warsztatów dla grupy 60 osób – studentów III-V roku prawa. Projekt został objęty patronatem honorowym JM Ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora KUL, prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego – Ministra Sprawiedliwości oraz adw. Joanny Agackiej–Indeckiej – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Patronat medialny objęli: Edukacja Prawnicza, Palestra oraz Radio Lublin.

 

i02_2008_171_070_0002_101_30117_120Tegoroczna edycja Akademii została zainaugurowana wystąpieniem prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Boncy nt. Kompetencje retoryczne prawnika. Pani Profesor w jasny i przystępny sposób przedstawiła słuchaczom postawę prawnika-dysputanta oraz wprowadziła w tematykę sztuki erystyki oraz negocjacji.dudek_120. Jako eksperci w dziedzinie argumentacji, stanowiącej główny trzon części merytorycznej kursu, uczestnikom swoją wiedzą i pomocą służyli prof. dr hab. Dariusz Dudek – adwokat, konstytucjonalista, Prodziekan Wydziału oraz dr Kamil Zeidler – teoretyk i filozof prawa, pracownik WPiA UG. Obowiązkowo każdy uczestnik zapoznał się z Erystyką czyli sztuką przekonywania Arthura Schopenhauera, co więcej, oswoił się z większością sposobów tam opisanych na tyle, aby nie mieć problemu z ich rozpoznaniem, a także potrafić skutecznie się przed nimi obronić. Kursanci musieli także zmierzyć się z logiką norm, podstawowymi typami wypowiedzi oraz podstawowymi związkami logicznymi: wynikaniem, sprzecznością, równoważnością, wykluczaniem oraz dopełnianiem. Tym samym usystematyzowali swoją wiedzę dotyczącą praw logicznych oraz ich zastosowania w praktyce. Zajęcia z logiki prawniczej przeprowadził ks. dr Marcin Tkaczyk, adiunkt w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii KUL.

 

Do współpracy przy projekcie został zaproszony także sympatyczny mgr Piotr F. Zwierzykowski, współpracownik prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz (Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM) w zakresie legislacji. W zwięzły i klarowny omówił skądinąd trudną i obszerną problematykę redagowania tekstów prawnych pod względem gramatycznym, interpunkcyjnym, leksykalnym oraz logicznym z uwzględnieniem struktury aktu normatywnego i typologii przepisów, aktywizując jednocześnie słuchaczy odpowiednio dobranymi przykładami.

 

10790_120Nad kształtowaniem umiejętności pięknego i poprawnego wysławiania się czuwały dr Agnieszka Karolczuk oraz dr Małgorzata Nowak-Barcińska (Katedra Języka Polskiego KUL). Zajęcia te, pomimo obszerności poruszanych zagadnień, cieszyły się sympatią wśród uczestników. Konfrontacja zasad poprawnej polszczyzny z utartymi zwrotami prawniczymi okazała się dobrą lekcją kompromisu z obu stron oraz pokazała, jak ważna jest umiejętność właściwego formułowania myśli i intencji. Odskocznią od wysiłków umysłowych były także zajęcia z emisji głosu prowadzone przez prof. dr hab. Kazimierę Krakowiak (Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL) oraz dr Agatę Seweryn (Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL). Tematyka wykładu skupiła się wokół postawy mówcy, anatomii i fizjologii aparatu głosowego, poprawnego wydobywania głosu oraz podstawowych zasad emisyjnych, zaś zajęcia praktyczne zostały poświęcone w całości technikom oddychania oraz ćwiczeniom artykulacyjnym i fonetycznym. Każdy kursant prezentował fragment przemówienia Martina Luthera Kinga Marzę, że któregoś dnia… Była to okazja do uzyskania wskazówek do dalszej pracy nad warsztatem głosowym. Ponadto studenci uczestniczyli w spotkaniu z logopedą mgr Renatą Kołodziejczyk (Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL). Tym samym uzyskali niezbędne wiadomości z zakresu poprawnego wymawiania głosek oraz wad wymowy i chorób narzędzi głosu. W ramach tych zajęć została przeprowadzona również diagnoza logopedyczna.

 

dscn1671_120Najbardziej przydatnymi z praktycznego punktu widzenia okazały się zajęcia z PR prawnika oraz kompetencji negocjacyjnych. Prokurator Okręgowy w Lublinie Andrzej Lepieszko omówił zasady dobrego komunikatu prawniczego. Podzielił się również spostrzeżeniami na temat zuchwałych poczynań dziennikarzy i chwytliwych tytułów gazet mających niewiele wspólnego z normami konstytucyjnymi oraz zawartymi w Ustawie – Prawo prasowe. Ks. dr Jerzy Smoleń (Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii KUL) przeprowadził testy psychologiczne pobudzające wśród studentów abstrakcyjne myślenie, wychodzące poza sztywne i utarte schematy. Uczestnicy, na podstawie opracowanych wcześniej artykułów z gazet dyskutowali między sobą w konwencji konferencji prasowej. Uzyskali też cenne wskazówki dotyczące kontaktów z mediami oraz organizowania spotkań z dziennikarzami w formie, którą ćwiczyli. Dr Paweł Fortuna (Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Społecznych KUL) przedstawił rolę negocjacji oraz umiejętności perswazyjnych w pracy prawnika, omówił również style rozwiązywania konfliktów i style negocjowania. Wykładowca zwrócił także uwagę na konieczność przełamywania barier utrudniających porozumienie się stron.

 

_dsc0096_120Novum w tym roku było ubogacenie zajęć o warsztaty wpisane w ofertę Biura Karier KUL: aktywne metody poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) oraz techniki negocjacji. Niespodzianką tegorocznej edycji był także Quiz ze znajomości Erystyki Schopenhauera. Podczas uroczystości wręczenia wyróżnień oraz dyplomów ukończenia Akademii uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą programu Legalis.

 

_dsc0156_120Organizatorzy pragną podziękować sędzi Barbarze Du Château, Profesor Sławomirze Wronkowskiej-Jaśkiewicz oraz Profesorom: Jerzemu Stelmachowi, Janowi Miodkowi i Andrzejowi Markowskiemu za życzliwość i duchowe wsparcie dla projektu. Jest nam niezmiernie miło, iż idea poszerzenia horyzontów myślowych adeptów prawa ponad zakurzone półki z monografiami i komentarzami jest ciepło i optymistycznie przyjmowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, będących jednocześnie świetnymi praktykami i znawcami w swojej dziedzinie. Nie sposób nie wspomnieć również o pomysłodawcy Akademii Retoryki Prawniczej – Janie Podkowiku, znanemu już czytelnikom EP zwycięzcy XII Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę. To dzięki jego wiedzy, uporowi i szczęściu możemy kontynuować to seminarium, już teraz uznawane za ważne z punktu widzenia świeżo upieczonego i niedoświadczonego absolwenta. Podziękowania za finansowe wsparcie projektu kierujemy na ręce Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej – adw. Piotra Sendeckiego, przedstawicieli Wydawnictwa C. H. Beck – Katarzyny Jarszak i Marcina Ejtela oraz Rafała Bogdaniuka – ambasadora KPMG na KUL.

 

vcmsfoto9_120.Intencją Organizatorów projektu było nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności prezentacji własnych racji i przekonań oraz właściwej i rzetelnej obrony zajętego stanowiska. Mamy nadzieję, iż chociaż częściowo udało się ten cel osiągnąć. W perspektywie obserwacji debat publicznych, których jesteśmy świadkami na co dzień, można śmiało wysunąć wniosek, iż taki kurs powinni obowiązkowo odbyć m. in. politycy czy dziennikarze. Słuszne zatem jest twierdzenie Schopenhauera, iż erystyka jest przydatna zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Idąc za tą wskazówką, polecam lekturę cyklu artykułów dra Kamila Zeidlera na temat poszczególnych sposobów erystycznych, aby, jak pisał poeta, język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Albo czasami po prostu przemilczał. Bo milczenie jest złotem.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2009, godz. 12:19 - Natalia Dziczkowska