Akademicka Kronika Filmowa

Święto Patronalne KUL
pw. Najświętszego Serca Jezusa
4 czerwca 2007 r.
Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa
Jego Eminencji Paulowi Kardynałowi Poupardowi

Przwodniczącemu Papieskiej Rady Kultury
oraz Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego

 

 Wypowiedź Doktora honoris causa
Jego Eminencji Paula Kardynała Pouparda

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2007, godz. 14:48 - Anna Swęda