Kierunek prawo (studia jednolite magisterskie) otrzymał POZYTYWNĄ ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. (uchwała 97/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 21 marca 2013 r.).

W uchwale stwierdzono, że "Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku prawo jednolitych studiów magisterskich. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym. Wszystkie kryteria poddane ocenie zostały ocenione jako w pełni spełniające wymogi jakości kształcenia".

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2013, godz. 23:48 - Marta Ordon