Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

PKA

Wyniki oceny programowej PKA:

  • BIOTECHNOLOGIA (studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim) - ocena pozytywna

Uchwała Nr 222/2021 Prezydium PKA z dnia 25 marca 2021 r.

Raport samooceny 2020

  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim) - ocena pozytywna

Uchwała Nr 292/2020 Prezydium PKA z dnia 4 czerwca 2020 r.

Raport samooceny 2019

  • INFORMATYKA (studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim) - ocena pozytywna 

Uchwała Nr 146/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.

Raport samooceny 2019

  • MATEMATYKA (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim) - ocena pozytywna

Uchwała Nr 149/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.

Raport na temat działań naprawczych 2019

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim) - ocena pozytywna

Uchwała Nr 900/2019 Prezydium PKA z dnia 19 grudnia 2019 r.

Opinie PKA dotyczące spełniania warunków prowadzenia studiów:

  • BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES (studia II stopnia o profilu praktycznym) - opinia pozytywna

Uchwała Nr 620/2020 Prezydium PKA z dnia 3 września 2020 r.


Akredytacje Ministra Zdrowia

  • PIELĘGNIARSTWO (studia I i II stopnia o profilu praktycznym) - akredytacja Ministra Zdrowia do 3 września 2022 r.

(Lista Uczelni, które uzyskały akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo)

  • POŁOŻNICTWO (studia I stopnia o profilu praktycznym) - akredytacja Ministra Zdrowia do 4 grudnia 2023 r.

(Lista Uczelni, które uzyskały akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku położnictwo)


Akredytacje Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu - IFLA

IFLA Europe

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2021, godz. 15:16 - Ewa Pajdowska