Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 lutego 2019 r. wydało

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zmiana nastąpiła w § 6 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 7 listopada 2018 roku.

 

Ww. paragraf otrzymał brzmienie:

 

„2. Wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz nieujęte w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych czasopism.”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019, godz. 10:38 - Agnieszka Matwis