Zmarł tato Pani dr Anny Szachoń-Pszenny

Ze smutkiem, ale także z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w Niebie zawiadamiamy,
że dnia 26 maja 2020 r. zmarł
Ś.P. Zbigniew Szachoń
Tata
Pani dr Anny Szachoń-Pszenny
Pani Doktor, Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia
Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


II edycja konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Obrony Narodowej
ogłosił II edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za
najlepszą pracę  inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę
doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską oraz na najlepszą rozprawę doktorską.

Zaproszenie do udziału w konkursie jest kierowane do absolwentów polskich uczelni, którzy obronili prace nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r.
  
Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia do dnia 11 września 2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami konkursu:

 

Informacja o Konkursie

Regulamin Konkursu

Ulotka konkursowa
   


Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach  w ramach Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Projekt skierowany jest do studentów przedostatniego roku studiów:

II rok, I stopnia,

I rok, II stopnia,

IV rok, studia jednolite magisterskie,

III rok, studia inżynierskie.

 

Student w ramach Projektu rozwija swoje umiejętności w czterech kompetencjach:

 

Przedsiębiorczych,

Informatyczno/analitycznych,

Interpersonalnych,

Zawodowych

 

Obecnie zajęcia odbywają się on-line

 

Więcej informacji: zapraszamy na stronę projektu


Rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 2020 r.

Zapraszamy studentów - absolwentów WPPKiA do wzięcia udziału w rekrutacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).

Rekrutacja w 2020 r. została przesunięta na drugą połowę roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji

 

Informacja - rekrutacja KSAP 2020

 

 

 

 


Ks. prof. Krzysztof Mikołajczuk dyrektorem Instytutu Prawa Kanonicznego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2020 roku funkcję
Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL obejmie
Ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Mikołajczuk.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego i Społeczności akademickiej WPPKiA KUL
serdecznie gratuluję Księdzu Profesorowi

i życzę satysfakcji z wypełniania podjętych obowiązków.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania

Ks. dr hab. dr h. c. Leszkowi Adamowiczowi,

dotychczasowemu Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego
za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju Instytutu Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL.

 

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet
Dziekan
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


Zdalne nauczanie na WPPKiA

Szanowni  Państwo, Studentki i Studenci  WPPKiA KUL
W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu nauczania realizowanego w formach zdalnych udostępniamy adres email na który mogą Państwo zgłaszać prośby, ewentualne uwagi lub opinie dotyczące kształcenia prowadzonego na Wydziale.

Korespondencję w tym przedmiocie prosimy kierować na
adres poczty e-mail:  zdalnewppkia@kul.pl.


Szkolenia - Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach  w ramach Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Projekt skierowany jest do studentów przedostatniego roku studiów:

II rok, I stopnia,

I rok, II stopnia,

IV rok, studia jednolite magisterskie,

III rok, studia inżynierskie.

 

Student w ramach Projektu rozwija swoje umiejętności w czterech kompetencjach:

 

Przedsiębiorczych,

Informatyczno/analitycznych,

Interpersonalnych,

Zawodowych.

 

Więcej informacji o projekcie


Konkurs "Znaj swoje prawa" edycja 2020 r.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu z uwagi na obecną sytuację epidemiczną,  termin tegorocznej edycji konkursu "Znaj swoje prawa" zostaje przełożony na 15 października 2020 r.

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają Uczniów szkół ponadpodstawowych
 
do udziału w kolejnej edycji konkursu pt. "Znaj swoje prawa".

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Bieżąca edycja konkursu poświęcona została wybranym zagadnieniom statusu prawnego konsumenta.
 
Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na kierunek  prawo oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Informacje o konkursie oraz warunki uczestnictwa

 

Regulamin konkursu