Funkcjonowanie SPNJO w czasie zawieszenia zajęć

covid-19-1024x698

 

W związku z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Studium odbywają zajęcia w trybie zdalnym (z wykorzystaniem platformy Moodle).

Funkcjonowanie administracji Studium zostało zreorganizowane na czas zawieszenia zajęć. Wszelkie zapytania i całą korespondencję należy kierować na podane poniżej adresy mailowe:

mgr Beata Panasiuk - Kierownik SPNJO: bpanasiuk@kul.pl

mgr Marta Cechowicz – Zastępca Kierownika SPNJO: martacechowicz@kul.pl

Sekretariat SPNJO

mgr Tomasz Flis : tflis4@kul.pl; spnjo@kul.pl

Sławomir Radziemski: zlocien@kul.pl

Adresy mailowe wszystkich pracowników SPNJO dostępne są na stronie:

https://www.kul.pl/pracownicy,11804.html

 

Zaleca się Pracownikom zaniechania wizyt w KUL. W podobnym trybie będą funkcjonować wszystkie agendy KUL.

2020-03-18

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2018-09-14

X Forum Psychologiczne 2020

psychology-4440675_1920
 
Zachęcamy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do nadsyłania zgłoszeń na X Forum Psychologiczne 2020, które odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą FORMULARZA do dnia 15 kwietnia 2020 r.
 
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_forum_psychologiczne_kwiecien_2020

 

Przesłanie zgłoszenia na X Forum Psychologiczne 2020 oznacza akceptację przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

2020-03-05

Jubileuszowa X edycja konkursu z języka angielskiego dla studentów KUL

uk-britain-1
Zapraszamy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji konkursu z języka angielskiego.
  • Lubisz uczyć się języków!
  • Pasjonujesz się kulturą różnych krajów!
  • Jesteś ambitny i chcesz rozwijać swoje pasje!
Weź udział w naszym konkursie !!!

 

Zgłoszeń na konkurs należy dokonywać do dnia 5 maja za pomocą FORMULARZA
Konkurs odbędzie się 8 maja.
Dokładne godziny zostaną podane na stronie internetowej
 
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:
 

 

Serdecznie zapraszamy !!!

2020-03-10

Terminy konsultacji pracowników SPNJO

 puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji pracowników SPNJO w

semestrze letnim 2019/20:

termin_konsultacji_semetr_letni_2019_2020

2020-03-08