Rekolekcje kapłańskie

W dniach 10-13 marca odbyły się rekolekcje konwiktorskie, które poprowadził
o. dr hab. Mirosław Chmielewski - Dyrektor naszego domu.

 

 

Hasłem przewodnim tych rekolekcji były słowa: "Moc w słabości się doskonali"
(2 Kor 12, 9). Rekolekcjonista swoje konferencje budował na ważnych postaciach, które spotykamy w Biblii: Mojżesz (pasterz), Eliasz (prorok) i Maria Magdalena (świadek). Ciekawe spostrzeżenia i pokrzepiające słowa, pozwoliły nam zastanowić się nad naszą kapłańską tożsamością.

 

Eucharystiom przewodniczyli i słowo głosili: ks. Adam Pawlak, ks. Łukasz Libowski i ks. dr Andrzej Jasnos.

 

 

 

 

Na zakończenie rekolekcji otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo.

 

 

 

 

Wszystkim zaangażowanym w prowadzenie rekolekcji, dziękujemy za kapłańską wspólnotę i czas szczególnej łaski.

 

fot. ks. W. Prawda

 

 

2021-03-21

Wdzięczność jest pamięcią serca

Czcigodni Mieszkańcy Konwiktu, Księża Profesorzy, Studenci i Doktoranci

 

W ostatni dzień grudnia 2020r., zakończyła swoją kilkuletnią posługę w Konwikcie Księży Studentów KUL Pani Danuta Szczepanek ze wspólnoty Sług Jezusa. Podziękowania i pożegnania Pani Danuty zaczęło się już 18 grudnia 2020r. Wówczas JM Ks. Rektor prof. Mirosław Kalinowski wręczył jej nagrodę Rektora wraz z podziękowaniem. Również pracownicy Konwiktu i Stołówki Studenckiej KUL podziękowali jej za lata współpracy. Pożegnaliśmy także Panią Urszulę Fołtyn, która zmieniła miejsce pracy.

Jestem wdzięczny Księżom za osobiste i oficjalne podziękowania skierowane pod adresem Pani Danuty, której życzymy Bożego błogosławieństwa na długie lata życia zakonnego.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. na portierni Konwiktu posługuje Pani Lucyna Michalik, którą serdecznie witamy, życząc wszelkich darów Ducha Świętego na nowym miejscu pracy.

 

Życzę obfitości Bożych darów w Nowym Roku Pańskim 2021.

 

Pozdrawiam noworocznie

 

o. Mirosław Chmielewski CSsR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia: Agnieszka Czochara 

2021-01-04

ŻYCZENIA

Trwając w okresie Bożego Narodzenia jako wspólnota jesteśmy wdzięczni Bogu za czas Świąt.

Pamiętamy o przyjaciołach Konwiktu Księży Studentów KUL
w modlitwie.

Szczególnie jesteśmy wdzięczni za otrzymane życzenia, zwłaszcza wszystkim Księżom Biskupom i wspólnotom diecezjalnym.

Polecamy się pamięci i modlitwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-24

Triduum Paschalne 2020 roku w Konwikcie KUL

 

Plan Triduum Paschalnego 2020 roku

 

 

2020-04-11

Czas pandemi

 

       W związku z panującą na świecie i w naszej Ojczyźnie pandemią wirusa SARS-Cov-2, Rektor KUL, rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020r. do odwołania wprowadził zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu. Zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne a kształcenie ma odbywać się na zasadzie e-learningu. Zawieszono wszystkie zagraniczne wyjazdy, odwołano konferencje i zaplanowane spotkania.

         To rozporządzenie dotyczyło także Konwiktu KUL. Wprowadzono zakaz odwiedzin i spotkań. Ograniczono do minimum możliwości przemieszczania się mieszkańców domu. W dniu 14 marca br. Ojciec Dyrektor podjął decyzję o zamknięciu Konwiktu KUL oraz Stołówki Studenckiej KUL dla osób, które nie są mieszkańcami bądź pracownikami Konwiktu.

 

     Po konsultacjach z Władzami Uniwersytetu i organami odpowiedzialnymi za sytuację kryzysową w Lublinie, 19 marca 2020 roku, Ojciec Dyrektor z wielkim smutkiem podjął decyzję o całkowitym zamknięciu Konwiktu Księży Studentów KUL i poprosił księży z Polski o powrót do diecezji bądź zgromadzeń z których pochodzą.

 

         Nasza wspólnota w duchu posłuszeństwa przyjęła te zarządzenia i opuściliśmy Konwikt. W Konwikcie pozostali kapłani z Afryki, Ukrainy, kilku księży profesorów Siostry Sług Jezusa, które mają tutaj swoją wspólnotę oraz księżą jezuici, duszpasterze akademiccy.

2020-04-11

Wielkopostny dzień skupienia 2020

W piątek 28 lutego od wieczora, do soboty 29 lutego do obiadu,

w naszej wspólnocie przeżywaliśmy Dzień Skupienia,

który wprowadził nas w przeżywanie Wielkiego Postu. 

 

Naszym ćwiczeniom duchowym przewodził

o. Marcin Ciechanowski, paulin z Jasnej Góry.

Tematem przewodnim były słowa: "Obudzić głód ducha".

 

Dziękujemy Ojcu

za dzielenie się z nami cennymi przemyśleniami dotyczącymi Słowa Bożego,

za własne świadectwo kapłańskiego życia oraz miłe spotkanie.

Bóg zapłać!

2020-02-29