Komunikat Pani Dziekan w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 


 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 

Uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej,

która obsługiwana jest we wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30.

 

 


Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Regulamin

 

Proszę korzystać z edytowalnej wersji formularza.

 

 

 


Konkurs w ramach funduszu grantowego

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa ogłasza konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinie literaturoznawstwo. Formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć w sekretariacie (CN-011) w wersji papierowej z podpisem.

Na adres lit@kul.lublin.pl należy również przysłać wersję elektroniczną wniosku w formie edytowalnej.

Termin składania wniosków upływa 6 marca 2020 r. (piątek). Uprzejmie informuję, że jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy zarówno dostarczyć podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną. Brak którejkolwiek wersji spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

Regulamin

Formularz_wniosku_grantowego

Autor: Grzegorz Maziarczyk
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020, godz. 20:43 - Piotr Tokarski