Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (par.23 załącznika nr 1 do regulaminu) do zadań  Działu Finansowego należy:

 

 • kontrola stanu zobowiązań i płynności finansowej Uniwersytetu
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • obsługa finansowa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych
 • nadzór nad kasami fiskalnymi
 • wsparcie jednostek organizacyjnych w zakresie finansów, w tym organizowanie szkoleń wewnętrznych
 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych i przestrzeganiem przyjętych procedur wewnętrznych
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat, w tym list płac, stypendiów i innych
 • współpraca z bankami zapewniającymi obsługę Uniwersytetu
 • nadzór nad prawidłową realizacją i zabezpieczeniem operacji bankowych
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących kontrahentów Uniwersytetu
Autor: Katarzyna Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 14:37 - Katarzyna Kołodziej