AKTUALNOŚCI

 

ROCZNICA ŚMIERCI DR KINGI STASIAK

 

 

 

W dniu 14 lutego 2020 r. przypada 1 rocznica śmierci naszej serdecznej Przyjaciółki, wieloletniego pracownika naszej Katedry, dr Kingi Stasiak

 

Z tej okazji chcemy spotkać się na Mszy św. odprawianej w Jej intencji, która odbędzie się w dniu 12 lutego (środa), o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

KIERUJE PRACAMI

 

POLSKIEGO CENTRUM PRAWA KOSMICZNEGO 

IM. MANFREDA LACHSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 9 00 w sali C1031

odbyło się 11th Legal Forum

organizowane przez

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji KUL.

W jury zasiadali pracownicy Katedry:

dr hab. Anna Kosińska, dr Anna Szarek-Zwijacz i mgr Aliaksei Shulha.

Program dostępny pod linkiem.

 

 

 

 

 

 

 

Staraniem Wydawnictwa Palgrave Macmillan ukazała się publikacja autorstwa Pani dr hab. Anny Magdaleny Kosińskiej, którą gorąco polecamy:

 

 

 

[więcej]

 

 

 

 

 

 

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Collegium Iuridicum (przy ul. Spokojnej 1) odbyło się zorganizowane przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa

 

 

Seminarium naukowe ekspertów ds. migracji:


„Wyzwania dla badań w obszarze współczesnych migracji międzynarodowych”

 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i doktoranci Katedry: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, dr hab. Anna M. Kosińska, dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny, dr Tomasz Sieniow oraz mgr Aliaksei Shulha.

 

Szczegóły seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyła się Konferencja naukowa pt. "Kobiety, dzieci i (inne) grupy szczególnie wrażliwe - standardy ochrony i wyzwania dla prawa międzynarodowego", w której uczestniczył  dr hab. Wojciech Sz. Staszewski i przewodniczył drugiej sesji obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. odbyły się  XXXVII DNI PRAW CZŁOWIEKA "Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego", w stulecie Urodzin Profesor Hanny Waśkiewicz. W drugim dniu konferencji dr hab. Anna M. Kosińska wygłosiła referat pt. "Gwarancje realizacji praw kulturalnych cudzoziemców w sytuacjach ekstraordynaryjnych", a dr hab. Wojciech Sz. Staszewski przewodniczył Sesji V Konferencji.

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

 

 

W dniu 3 grudnia 2019 r. rozpoczął się kolejny cykl Akademii Prawa Europejskiego, organizowanej wspólnie przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Uniwersytet Otwarty KUL. Uroczystego otwarcia dokonali: dr hab. Wojciech. Sz. Staszewski, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz dr Anna Tarnowska-Waszak, Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, a pierwszy wykład nt. systemu prawnego Unii Europejskiej wygłosił dr Tomasz Sieniow z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL.

 

 

              

 

              

 

Galeria zdjęć 

 

 

Harmonogram i tematyka spotkań Akademii Prawa Europejskiego

 

 

Informacje o Akademii Prawa Europejskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

ROZPOCZĄŁ PREZYDENCJĘ

 

W POLSKIM CENTRUM PRAWA KOSMICZNEGO

IM. MANFREDA LACHSA 

 

 

 

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II.  Uroczystość ta była połączona z Konferencją Naukową "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe". W uroczystości i konferencji uczestniczyli: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który w imieniu KUL przejął przewodnictwo oraz przewodniczył jednej sesji konferencji), dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt."Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w kosmosie. Studium przypadku"), dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny (która wygłosiła referat pt. "Zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych - rola FRONTEX i EUROSUR) oraz mgr  Aliaksei Shulha.

 

 

       

 

  

 

 

fot. M. Kaźmierczak 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II dr hab. Andrzej Herbet prof. uczelni 

 

wraz

z Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Straży Pożarniczej

nadbryg. dr hab. inż. Pawłem Kępką, prof. uczelni


mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową 

 

"Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe" 

 

podczas której odbędzie się uroczyste przekazanie prezydencji 

w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

 

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II

 

oraz przystąpienie do Centrum nowych członków:

Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

Wykład inauguracyjny wygłosi ambasador Andrzej Misztal 

Przewodniczący Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy. Rejestracja do dnia 13 listopada na stronie: 
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/konferencja-naukowa-aktualne-wyzwania-prawa-kosmicznego-a-bezpieczenstwo-miedzynarodowe

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

W dniach 10-11 października 2019 r. w Warszawie odbyła się  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA I JEJ WSPÓŁCZESNE ASPEKTY", zorganizowana przez Grupę Polską Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry: dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt. "Rola organizacji międzynarodowych w zarządzaniu europejskim kryzysem migracyjnym"), dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który był Sekretarzem Konferencji oraz moderował Panel III) oraz dr Anna Szarek-Zwijacz

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na VII Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą w języku angielskim, która odbędzie się dnia 21 maja 2019 r. od godz. 9.00 w sali CTW 114 (szczegóły na plakacie). 

Jest to szczególnie ważne dla naszej Katedry wydarzenie, ponieważ od tego roku ta cyklicznie organizowana konferencja będzie nosiła imię naszej wspaniałej Koleżanki, śp. dr Kingi Stasiak, która od jej pierwszej edycji z wielką pasją i życzliwością angażowała się w przygotowanie zarówno samej konferencji, jak i biorących w niej udział studentów obu Wydziałów. 

 

 

kul_plakat_2019_Konferencja_Prawnicza_21_V-1

 

 

 

W dniu 20 maja 2019 r. pracownicy Katedry (dr hab. Anna Kosińska i dr hab. Wojciech Sz. Staszewski) uczestniczyli w inauguracji działalności Instytutu Europy Środkowej, „Europa Środkowa. Wyzwania i szanse dla polityki zagranicznej Polski”.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-10 maja 2019 roku w Lublinie odbędzie się Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego, którego współorganizatorami będą dwie lubelskie katedry: Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL oraz Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS. Wydarzenie to będzie połączone z Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. Polska nauka prawa międzynarodowego – dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności.

 

zjazd_Katedr_2019_program

 

zjazd_Katedr_2019_-_program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogrążeni w głębokim bólu informujemy

że w dniu 14 lutego 2019 r., po długiej walce z ciężką chorobą,

odeszła do Domu Ojca

dr Kinga Stasiak

 

 

 

 

nasza Najdroższa Przyjaciółka,

wspaniały, pełen pasji Nauczyciel Akademicki

Osoba ogromnego serca, niezwykłej wrażliwości i dobroci,

zawsze uśmiechnięta i życzliwa

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 18 lutego 2019 r.

o godz. 12.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

 

 

 

 

 

 

 

Dr Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)

Dr Kinga Stasiak całe swoje zawodowe życie związała z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, gdzie po skończeniu z wyróżnieniem studiów prawniczych uczyła studentów prawa międzynarodowego  publicznego. Jej szczególne zainteresowanie budziły zagadnienia międzynarodowego prawa karnego i humanitarnego, odpowiedzialności międzynarodowej, sądownictwa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych. Jest autorką monografii "Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego" (Lublin 2012), która powstała w oparciu o pracę doktorską, napisaną przez nią pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Przyborowskiej- Klimczak i obronioną w świetnym stylu w 2010 r., a także licznych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, opublikowanych zarówno w pracach zbiorowych, jak i renomowanych czasopismach naukowych. W swoich badaniach była zawsze rzetelna i dociekliwa, miała szczególny dar znajdowania interesujących tematów, o których w sposób barwny i precyzyjny wypowiadała się zarówno w pracach naukowych, jak i w referatach wygłaszanych na wielu konferencjach i spotkaniach naukowych. Swoją wiedzę pogłębiała, uczestnicząc w zagranicznych szkoleniach i stażach naukowych, m.in. w Grotius Centre for International Legal Studies (Summer School on International Criminal Law - stypendium w ramach Marie Curie Programme) oraz w Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu. Przez dwie kadencje była członkiem Komisji Rewizyjnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA - International Law Association).   

Jej ogromną pasją była dydaktyka. Prowadzone przez nią zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem studentów, którzy wypowiadali się o nich z entuzjazmem - dr Stasiak uczyła myśleć i umiała wytłumaczyć trudne zagadnienia w prosty sposób. Wykładała prawo międzynarodowe publiczne i powiązane z nim przedmioty, w języku polskim i angielskim, szczególnie dbając o to, by zajęcia były ciekawe i urozmaicone. Jako wieloletni koordynator wydziałowy programu Erasmus + opiekowała się studentami, a także przyjeżdżającymi na Wydział pracownikami zagranicznych uczelni, którym z wrodzoną gościnnością pokazywała piękno swojego rodzinnego miasta. Przez wiele lat z niezwykłym zaangażowaniem przygotowywała drużyny KUL do udziału w międzynarodowych konkursach prawniczych: Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (w którym wcześniej sama brała udział jako studentka) oraz Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Jako trener zadawała błyskotliwe pytania i rozbudzała drzemiące w studentach talenty. Zależało jej też szczególnie na rozwoju kompetencji językowych studentów - sama władając biegle językiem angielskim współorganizowała dla nich coroczne Legal Forum i międzyuczelnianą konferencję prawniczą w języku angielskim. Była osobą niezwykle pracowitą, obowiązkową, na której zawsze można było polegać. Zawsze chętna do pomocy, podchodząca z szacunkiem i życzliwością do każdego. Wspólnie z przyjaciółmi angażowała się w dzieła charytatywne, organizując pomoc m.in. w ramach akcji Szlachetna Paczka czy wspierając fundusz UNICEF. Była osobą niezwykle wrażliwą i taktowną, a jednocześnie radosną, ciepłą, z dużym poczuciem humoru. Zawsze elegancka, powszechnie lubiana, towarzyska, otwarta na ludzi. O jej wielu pozauczelnianych talentach (świetnie jeździła na nartach i grała w tenisa, doskonale gotowała, miała piękny głos) wiedziała rodzina i liczne grono oddanych przyjaciół. Podczas choroby niezmiernie cierpliwa, nigdy nie chciała obarczać innych swoimi problemami, do końca zachowała spokój i pogodę ducha. Zmarła 14 lutego 2019 r.

 

***

Kinga była wspaniałą Koleżanką i serdeczną Przyjaciółką. Jej skromność i wielka kultura osobista, a przy tym inteligencja i poczucie humoru wywierały niezapomniane wrażenie na każdym, kto miał szczęście Ją bliżej poznać. Piękna, dobra i mądra dziewczyna, zawsze uśmiechnięta. Pisanie o Niej w czasie przeszłym łączy się z wielkim bólem. Pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Przyjaciele z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2020, godz. 10:27 - Anna Szarek-Zwijacz