06.04.2021

PASCHA 2021

 

pascha

W dniach 10-13 marca odbyły się rekolekcje konwiktorskie, które poprowadził
o. dr hab. Mirosław Chmielewski - Dyrektor naszego domu.

 

 

Hasłem przewodnim tych rekolekcji były słowa: "Moc w słabości się doskonali"
(2 Kor 12, 9). Rekolekcjonista swoje konferencje budował na ważnych postaciach, które spotykamy w Biblii: Mojżesz (pasterz), Eliasz (prorok) i Maria Magdalena (świadek). Ciekawe spostrzeżenia i pokrzepiające słowa, pozwoliły nam zastanowić się nad naszą kapłańską tożsamością.

 

Eucharystiom przewodniczyli i słowo głosili: ks. Adam Pawlak, ks. Łukasz Libowski i ks. dr Andrzej Jasnos.

 

 

 

 

Na zakończenie rekolekcji otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo.

 

 

 

 

Wszystkim zaangażowanym w prowadzenie rekolekcji, dziękujemy za kapłańską wspólnotę i czas szczególnej łaski.

 

fot. ks. W. Prawda

 

 

Czcigodni Mieszkańcy Konwiktu, Księża Profesorzy, Studenci i Doktoranci

 

W ostatni dzień grudnia 2020r., zakończyła swoją kilkuletnią posługę w Konwikcie Księży Studentów KUL Pani Danuta Szczepanek ze wspólnoty Sług Jezusa. Podziękowania i pożegnania Pani Danuty zaczęło się już 18 grudnia 2020r. Wówczas JM Ks. Rektor prof. Mirosław Kalinowski wręczył jej nagrodę Rektora wraz z podziękowaniem. Również pracownicy Konwiktu i Stołówki Studenckiej KUL podziękowali jej za lata współpracy. Pożegnaliśmy także Panią Urszulę Fołtyn, która zmieniła miejsce pracy.

Jestem wdzięczny Księżom za osobiste i oficjalne podziękowania skierowane pod adresem Pani Danuty, której życzymy Bożego błogosławieństwa na długie lata życia zakonnego.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. na portierni Konwiktu posługuje Pani Lucyna Michalik, którą serdecznie witamy, życząc wszelkich darów Ducha Świętego na nowym miejscu pracy.

 

Życzę obfitości Bożych darów w Nowym Roku Pańskim 2021.

 

Pozdrawiam noworocznie

 

o. Mirosław Chmielewski CSsR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia: Agnieszka Czochara 

24.12.2020

ŻYCZENIA

Trwając w okresie Bożego Narodzenia jako wspólnota jesteśmy wdzięczni Bogu za czas Świąt.

Pamiętamy o przyjaciołach Konwiktu Księży Studentów KUL
w modlitwie.

Szczególnie jesteśmy wdzięczni za otrzymane życzenia, zwłaszcza wszystkim Księżom Biskupom i wspólnotom diecezjalnym.

Polecamy się pamięci i modlitwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne Seniora Konwiktu

ks. Dawida Bendowskiego

 

 

 

Plan Triduum Paschalnego 2020 roku

 

 

11.04.2020

Czas pandemi

 

       W związku z panującą na świecie i w naszej Ojczyźnie pandemią wirusa SARS-Cov-2, Rektor KUL, rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020r. do odwołania wprowadził zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu. Zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne a kształcenie ma odbywać się na zasadzie e-learningu. Zawieszono wszystkie zagraniczne wyjazdy, odwołano konferencje i zaplanowane spotkania.

         To rozporządzenie dotyczyło także Konwiktu KUL. Wprowadzono zakaz odwiedzin i spotkań. Ograniczono do minimum możliwości przemieszczania się mieszkańców domu. W dniu 14 marca br. Ojciec Dyrektor podjął decyzję o zamknięciu Konwiktu KUL oraz Stołówki Studenckiej KUL dla osób, które nie są mieszkańcami bądź pracownikami Konwiktu.

 

     Po konsultacjach z Władzami Uniwersytetu i organami odpowiedzialnymi za sytuację kryzysową w Lublinie, 19 marca 2020 roku, Ojciec Dyrektor z wielkim smutkiem podjął decyzję o całkowitym zamknięciu Konwiktu Księży Studentów KUL i poprosił księży z Polski o powrót do diecezji bądź zgromadzeń z których pochodzą.

 

         Nasza wspólnota w duchu posłuszeństwa przyjęła te zarządzenia i opuściliśmy Konwikt. W Konwikcie pozostali kapłani z Afryki, Ukrainy, kilku księży profesorów Siostry Sług Jezusa, które mają tutaj swoją wspólnotę oraz księżą jezuici, duszpasterze akademiccy.

W piątek 28 lutego od wieczora, do soboty 29 lutego do obiadu,

w naszej wspólnocie przeżywaliśmy Dzień Skupienia,

który wprowadził nas w przeżywanie Wielkiego Postu. 

 

Naszym ćwiczeniom duchowym przewodził

o. Marcin Ciechanowski, paulin z Jasnej Góry.

Tematem przewodnim były słowa: "Obudzić głód ducha".

 

Dziękujemy Ojcu

za dzielenie się z nami cennymi przemyśleniami dotyczącymi Słowa Bożego,

za własne świadectwo kapłańskiego życia oraz miłe spotkanie.

Bóg zapłać!

We wtorek, 25 lutego 2020 r.,

zgromadziliśmy się w kaplicy na Mszy Świętej

w wigilię imienin Ojca Dyrektora.

Modliliśmy się wspólnie o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

w posłudze o. Mirosława Chmielewskiego w naszej wspólnocie.

Szczęść Boże!

24.02.2020

Mamy Mistrza!

20 lutego 2020 roku reprezentacja polskich księży zdobyła tytuł

Mistrzów Europy w halowej piłce nożnej,

rozgrywanych w Říčanach w pobliżu stolicy Czech – Pragi.

 

 

Wśród reprezentantów mieliśmy swojego przedstawiciela,

mieszkańca Konwiktu Księży Studentów KUL,

ks. Dariusza Snochowskiego

z diecezji kieleckiej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

29.01.2020

Kolęda 2020

Jak co roku w naszej wspólnocie

Dyrektor Konwiktu, o. dr hab. Mirosław Chmielewski

i Ojciec duchowny ks. prof. Wiesław Przygoda

odwiedzają pokoje mieszkańców przynosząc Boże błogosławieństwo i modlitwę.

W tym roku wizytę poprzedziła wspólna Msza Święta.

Niech wszystkim Bóg błogosławi!

 

 

 

 

 

Jak co roku w styczniu gościliśmy w naszej wspólnocie

abpa Stanisław Budzika, Biskupa Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL

22 stycznia, w środę miało miejsce spotkanie mieszkańców Konwiktu Księży Studentów KUL (studentów i profesorów) z Metropolitą Lubelskim. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel władz Uniwersytetu,

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL

 

       

 

Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy konwiktorskiej. Wszystkich zebranych przywitał o. dr hab. Mirosław Chmielewski, dyrektor Konwiktu. W powitaniu wspomniał o zbliżającej się w tym roku beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Po powitaniu odmówiliśmy Nieszpory, którym przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik i skierował do zgromadzonych słowo. Nawiązywał w swoim wystąpieniu do książki "Z głębi serca. Kalendarzyk łaski", która jest zbiorem medytacji Prymasa Wyszyńskiego napisanych podczas Jego pobytu w więzieniu w latach 1953 - 1956.

Ksiądz Arcybiskup mówił także o pobycie Wyszyńskiego na ziemiach lubelskich. Najpierw w Kozłówce gdzie przebywał z podopiecznymi z Lasek w czasie wojny, później w Żułowie jako kapelan Sióstr Franciszkanek i w końcu jako Biskup Lubelski w latach 1946- 1948. Metropolita Lubelski przytoczył notatki z ostatnich trzech dni pobytu w Lublinie późniejszego Prymasa.

Na koniec głos zabrał Senior Konwiktu, Ks. Dawid Bendowski, który wyraził wdzięczność za obecność Księdza Arcybiskupa.

 

      

 

Po wspólnej modlitwie przeszliśmy do stołówki studenckiej gdzie spożyliśmy uroczystą kolację. Na zakończenie głos zabrał ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL, który wraz z Ojcem Dyrektorem w szczególny sposób podziękowali kapłanom, którzy angażują się w różne prace na rzecz wspólnoty konwiktorskiej i wręczył im pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy ks. abp Stanisławowi Budzikowi za spotkanie i wspólną modlitwę.

 

Foto: ks. Wojciech Prawda

Od 6. do 9. listopada tego roku w Konwikcie Księży Studentów KUL odbywały się rekolekcje kapłańskie na temat: "O Kościele jeszcze raz".

Prowadził je ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII.

 

Rekolekcjonista dzielił się nami refleksją na temat Kościoła w oparciu o Konstytucję Dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II "Lumen gentium". Ciekawe spostrzeżenia i pokrzepiające słowa były okazją do odkrywania Kościoła jako wspólnoty i miejsca naszego kapłańskiego uświęcania. Serdecznie dziękujemy Księdzu profesorowi za każdą konferencję, świadectwo oraz tworzenie wspólnoty kapłańskiej. Bóg zapłać!

 

 

Na zakończenie rekolekcji, Mszy Świętej przewodniczył

J.M. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL,

który skierował do nas kilka słów.

 

 

Ksiądz Rektor dziękował za możliwość wspólnej modlitwy i spotkania w Konwikcie, który jest integralną częścią naszej Uczelni. Wyraził wielką radość z obecności nowych księży studentów, którzy rozpoczęli naukę na naszym Uniwersytecie. Zachęcał także księży studentów do włączenia się w akcje organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, które promują naszą Alma Mater w różnych środowiskach i pozyskują środki materialne na działalność naukową.

 

Dziękujemy za kapłańską wspólnotę i spotkanie.

 

                                                            fot. Ks. Wojciech Prawda

W czwartek, 03.10.2019 roku

spotkaliśmy się na Mszy Świętej o godzinie 18.00

dziękując za kapłaństwo z racji I czwartku miesiąca.

 

 

Wspólnej modlitwie towarzyszyło kilka okazji.

 

Rozpoczął się nowy rok akademickiego 2019/20.

Powitaliśmy w naszej wspólnocie nowych mieszkańców Konwiktu.

 

Uczciliśmy awans naukowy Ojca Dyrektora.

 

 

Gratulowaliśmy profesji zakonnej naszego brata Martina z Nigerii.

 

 

 

Profesorom i studentom

życzymy owocnego roku akademickiego i Bożego błogosławieństwa!

 

 

 

Uchwałą Rady Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

o. dr Mirosławowi Chmielewskiemu CSsR

nadano stopień

doktora habilitowanego w dziedzinie teologii.

 

 

Gratulujemy naszemu Dyrektorowi i życzymy dalszych sukcesów!

Od 21 do 23 maja w naszej wspólnocie odbywały się wybory nowego Seniora Księży studentów.

 

Konwiktorzy wybrali
ks. Dawida Bendowskiego

 

 

Ks. Dawid jest księdzem Archidiecezji Poznańskiej, studiuje filologię klasyczną na naszym Uniwersytecie.

Życzymy nowo wybranemu Seniorowi wielu Łask Bożych i błogosławieństwa w posłudze naszej wspólnocie.

Dziękujemy ks. Wojciechowi Lechowi, dotychczasowemu seniorowi, za posługę wśród nas i życzymy dalszej, owocnej pracy naukowej.

W środę, 22 maja,
przedstawiciele naszej wspólnoty Konwiktorskiej
wraz z Ojcem Dyrektorem, Ojcem duchownym i profesorami,
pielgrzymowali do Kościoła Archikatedralnego w Lublinie.

 

O godz. 18.30 uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Majowym
wraz ze wspólnota parafialną.
Następnie sprawowaliśmy Mszę św. pod przewodnictwem
ks. bpa prof. Józefa Wróbla
, biskupa pomocniczego
archidiecezji lubelskiej.

 

Na zakończenie wspólnej modlitwy
ks. Wojciech Lech, Senior Konwiktu, 
zawierzył naszą wspólnotę Matce Bożej Płaczącej. 

 

Foto

The African Priests and Religious living in KUL’s konwikt had their annual Lenten retreat from 15th – 17th March 2019.

 

The retreat which was moderated by Rev. Fr. Dr Marcin Kowalski was an invigorating and spiritually fruitful experience for the group.

Mindful of this year’s theme, “The Parables of Jesus: Building up the Kingdom of God in our Lives,” the group had the opportunities of spending more hours in adoration, listening to the teachings of the parables of Jesus and reconciling with the Lord in the Sacrament of penance. In summary, the retreat was nothing less than wonderful experience with the Lord.

 

The African community remains grateful to the retreat moderator – Fr. Marcin Kowalski and the konwikt director – Fr. Dr Mirosław Chmielewski for a successful retreat.

 

Foto

Od 8 do 9 marca 2019 uczestniczyliśmy

w Wielkopostnym dniu skupienia.

Naszym duchowym ćwiczeniom przewodniczył

Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - Prodziekan Wydziału Teologii KUL.

 

Hasłem przewodnim tego dnia były słowa:

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

 

Uczestniczyliśmy w Drodze krzyżowej, mieliśmy możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Była wspólna modlitwa brewiarzowa i na zakończenie Msza Święta w której uczestniczyli konwiktorzy oraz Profesorowie naszego Uniwersytetu.

 

Księdzu Januszowi dziękujemy za kapłańską postawę, bardzo cenne nauki i wskazówki starszego brata w kapłaństwie. Życzymy owocnego czasu Wielkiego Postu i obiecujemy naszą modlitwę. Szczęść Boże!

 

 

 

Msza Święta w pierwszy czwartek miesiąca to w naszej wspólnocie okazja do wspólnej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. 

 

W tym miesiącu modliliśmy się także w intencji Dyrektora Konwiktu, o. Mirosława Chmielewskiego, który niedawno obchodził swoje imieniny.

 

W imieniu nas wszystkich życzenia złożył Ks. Wojciech Lech, senior konwiktorów, który także wyraził wdzięczność za pół roku owocnej współpracy i obecności wśród konwiktorów.

 

Ojcu Dyrektorowi życzymy jeszcze raz wielu Łask Bożych, błogosławieństwa oraz wsparcia Opatrzności Bożej w dalszej posłudze w naszej wspólnocie. Szczęść Boże!

 

Wspólna Mszą Świętą w Środę Popielcową nasza wspólnota rozpoczęła okres Wielkiego Postu.

Mszy Świętej przewodniczył Ojciec duchowny Konwiktu, ks. prof. Wiesław Przygoda, który wygłosił także homilię.

 

Nasze głowy zostały posypane popiołem jako znak wejścia w czas pokuty i nawrócenia oraz  gotowości do pracy nad sobą.

 

Fotorelacja

29 stycznia 2019 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej wspólnocie

Abpa Stanisława Budzika,

Metropolitę Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy konwiktorskiej wspólnymi nieszporami. Ksiądz Arcybiskup w trakcie modlitwy skierował do nas słowo w którym zachęcał nas do lektury książki "Dziesięć rad papieża Franciszka dla kapłanów". Zwrócił uwagę, że autor książki, angielski jezuita ks. Diego Fares przytacza i komentuje dziesięć praktycznych i duchowych rad, które szczególnie leżą na sercu papieżowi Franciszkowi. Na zakończeni abp. Stanisław udzielił błogosławieństwa.

Kolegium Rektorskie na spotkaniu reprezentował ks. Prorektor ds studentów i współpracy z zagranicą, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Nasze spotkanie zakończyło się wspólną, uroczystą kolacją. 

 

10.01.2019

Życzenia

Trwając w okresie Bożego Narodzenia jako wspólnota jesteśmy wdzięczni Bogu za czas Świąt.

Pamiętamy o przyjaciołach Konwiktu Księży Studentów KUL w modlitwie.

Szczególnie jesteśmy wdzięczni za otrzymane życzenia, zwłaszcza wszystkim Księżom Biskupom i wspólnotom diecezjalnym.

Polecamy się pamięci i modlitwie.

 

Życzenia Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego KEP

 

Życzenia Abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski

 

 

30 listopada i 1 grudnia 2018 w naszej wspólnocie miał miejsce Adwentowy dzień skupienia

"Prawdziwe i jedyne życie w Duchu Świętym".

      

Ćwiczenia duchowe poprowadził ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, wykładowca KUL, założyciel Wspólnoty Kontemplacyjnej Słudzy Ducha Pocieszyciela. 

Nowo powstała wspólnota ma swój dom na terenie archidiecezji łódzkiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

www.pocieszyciel.com.

The African Community of Priests and Religious living in KUL’s Konwikt, among other spiritual activities holds two major retreats within the academic year in preparation for the major celebrations of the Church: Christmas and Easter.

In this academic year 2018/ 2019, the community had the privilege of having 
Fr. Jacek Dembek CSsR as the moderator for the Christmas retreat. The retreat lasted from 16th to 18th of November, 2018. Fr. Jacek Dembek, a Redemptorist Missionary and a renowned retreat preacher, among other things, created a deep impression and the conviction of how much God loves us. His retreat reminded us of how we (as Priests and Religious) are also entrapped in the natural movement/ shift from the global society to the smallest spaces in our communities and finally to our death bed. However, our solace at those critical and challenging moments comes from the sacrifices we have made in bringing God to the people and our great trust in the love of God.

The retreat ended on Sunday in a concelebrated Holy Eucharist where the final retreat blessing was given. Among those who joined in the last retreat Mass were the Konwikt director, Fr. Mirosław Chmielewski and our Spiritual director, Fr. Adam Kubis. At the end of the celebration, Fr. Donatus Eze gave the vote of thanks on behalf of the African community and presented the community’s gift to the retreat moderator. We, the African community from the bottom of our hearts thank the Konwikt director and our Spiritual directors for inviting Fr. Jacek to moderate our retreat. Indeed, it was the right choice. Fr. Jacek is very experienced and a great preacher. We thank him for coming!

 

Report by,

Fr. Faustinus Ik. Ugwuanyi

(President, African Community, KUL)

 

Photo

Od 7 - 10 listopada odbywały się w naszej wspólnocie rekolekcje, którym wiodącym tematem było hasło: "Moja modlitwa - moje życie", które poprowadził

ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL

 

Rekolekcjonista dzielił się z nami swoim doświadczeniem kapłańskim i wieloma ciekawymi przemyśleniami dotyczącymi modlitwy. Współczesny kapłan swoje życie powinien uczynić modlitwą.

Nieocenioną wartość posiada Eucharystia z której mamy czerpać i z Nią się utożsamiać.

Dziękujemy ks. Adamowi.

 

W czasie naszych rekolekcji odwiedził naszą wspólnotę ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Przewodniczył Mszy Świętej i skierował do nas słowo na zakończenie wspólnej modlitwy. Zaprosił Konwiktorów do współpracy z Towarzystwem Przyjaciół KUL i wspierania podejmowanych inicjatyw promujących naszą Alma Mater.

 

Fotorelacja

MOJA MODLITWA – MOJE ŻYCIE

Rekolekcje kapłańskie w Konwikcie Księży Studentów KUL

7 – 10 XI 2018 r.

  

Środa 7 XI

19.00 – Rozpoczęcie rekolekcji: Veni Creator; Konferencja

Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Czwartek 8 XI

  9.00 – Konferencja

Jutrznia

10.30 – Konferencja

Modlitwa w ciągu dnia

12.00 – Msza św. z homilią

16.00 – Konferencja

Nieszpory

20.00 – Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Piątek 9 XI

  9.00 – Konferencja

Jutrznia

10.30 – Konferencja

Modlitwa w ciągu dnia

12.00 – Msza św. z homilią. Przewodniczy J.M. Rektor KUL

16.00 – Konferencja

Nieszpory

20.00 – Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Sobota 10 XI

  9.00 – Konferencja

Jutrznia

10.30 – Różaniec

12.00 – Msza św.

 

 Plakat

 

Rekolekcje prowadzi ks. dr hab. ADAM RYBICKI, prof. KUL

 

19 października 2018 roku w kaplicy konwiktorskiej obchodziliśmy Odpustu ku czci Naszego Patrona, św. Jana Kantego.

 

 

 

Święty Janie Kanty, módl się za nami w nowym roku akademickim...

 

 

 

Od 07. - 22.10 w naszej wspólnocie gościł

Ks. Kardynał Gerhard Ludwig Müller.

 

W tym czasie wygłosił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II cykl wykładów p.t.: "Wartości chrześcijańskie a wyzwania współczesności".

Konwiktorzy mieli okazję koncelebrować w ciągu tych dni Msze Święte z zacnym Gościem w naszej kaplicy konwiktorskiej.

 

Cieszymy się z obecności w naszej wspólnocie i zapraszamy!

 

 

 

 

O. Mirosław Chmielewski CSsR

na wniosek rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego został mianowany przez abpa Stanisława Budzika, Wielkiego Kanclerza KUL, dyrektorem Konwiktu Księży studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Nominacja została wręczona przez Księdza Rektora KUL dnia 25.09.2018 r.

 

Gratulujemy i życzymy Ojcu Dyrektorowi owocnej pracy na rzecz naszej wspólnoty!

Calendar_of_events_2018_19

 

Wspomnienie patrona kaplicy
św. Jana Kantego

19 października 2018 roku
Msza Święta o godz. 1800

 

Rekolekcje kapłańskie
na rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019
7-10 listopada 2018 roku

Rozpoczęcie w środę 7 listopada– wieczorem,
zakończenie w sobotę – 10 listopada

Rekolekcje poprowadzi:
Ks. Adam Rybicki

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego
Msza Święta – Archikatedra Lubelska
21 października 2018 roku, godz. 830

 

Modlitwa za zmarłych
14 listopada 2018 roku

O godz. 1800Msza Święta za zmarłych z naszych rodzin, wykładowców i pracowników KUL, pracowników Konwiktu, zmarłe Siostry Sługi Jezusa

 

Rekolekcje kapłańskie w języku angielskim

16-18 listopada 2018 roku 

Rekolekcje poprowadzi:
O. Jacek Dembek CSsR

 

Adwentowy Dzień Skupienia
(z nocną adoracją Najświętszego Sakramentu)
30 listopada/1 grudnia 2018 roku

 

I Czwartki Miesiąca:

4 X; 6 XII; 7 III; 4 IV; 6 VI

O godz. 1800Msza Święta dla wszystkich mieszkańców Domu z konferencją Ojca Duchownego; o godz. 1900uroczysta kolacja we wspólnocie Konwiktorów

Wizyta kolędowa Ojca Duchownego
23 stycznia 2019 roku; od godz. 1900

 

Spotkanie Bożonarodzeniowe
z Księdzem Arcybiskupem

29 stycznia 2019 roku; godz. 1800

 

Wielkopostny Dzień Skupienia
(z nocną adoracją Najświętszego Sakramentu)
8/9 marca 2019 roku

 

Pielgrzymka Księży Studentów
do Matki Bożej Katedralnej

22 maja 2019 roku

Nabożeństwo Majowe o godz. 1830, następnie o godz. 1900Msza Święta z homilią Ks. Arcybiskupa oraz Akt Zawierzenia Konwiktu Księży Studentów KUL Matce Bożej

 

W dniach 12 - 15.X.216r. odbyły się Rekolekcje kapłańskie w Konwikcie Księży Studentów KUL pod hasłem: "UMOCNIĆ WEWNĘTRZNEGO CZŁOWIEKA"

Rekolekcje prowadził ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

 

Plan Rekolekcji:

 

Środa 12 X

19.00 – Rozpoczęcie rekolekcji: Veni Creator; Konferencja: Odświeżyć wiarę księdza.

Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Czwartek 13 X

8.00 – Konferencja: Zadbać o dar kapłaństwa.

Jutrznia

10.00 – Konferencja: Obudzić pragnienie świętości.

Modlitwa w ciągu dnia

12.00 – Msza św. z homilią: Miłosierdzie w życiu księdza.

16.00 – Konferencja: Matka Boża w życiu Księdza.

Nieszpory

20.00 – Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Piątek 14 X

8.00 – Konferencja: Uczyć się być księdzem.

Jutrznia

10.00 – Konferencja: Uczyć się mądrze żyć.

Modlitwa w ciągu dnia

12.00 – Msza św. z homilią – Uczyć się porządkować życie.

16.00 – Konferencja: Cierpienie w życiu księdza.

Nieszpory

20.00 – Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Sobota 15 X

8.00 – Konferencja: Uczyć się podzielić życiem.

Jutrznia

10.00 – Różaniec

12.00 – Msza św.

Dzień Skupienia dla Księży Studentów i Wykładowców KUL, 26-27 lutego 2016

Bóg bogaty w miłosierdzie" (Ef 2, 4)

 

Piątek

19:00 Konferencja: Miłosierdzie w odniesieniu do głosu sumienia

  • Droga Krzyżowa
  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu i całonocna adoracja (możliwość spowiedzi do godz. 21:00)

 

Sobota

8:00 Jutrznia z konferencją: Małżeństwo oparte na wierności czy miłosierdziu?

10:00 Godzina w ciągu dnia z konferencją: Rok Miłosierdzia, liturgia i posługa sakramentalna

12:00 Eucharystia z homilią

 

Dzień skupienia prowadzi ks. bp Stanisław Stefanek, Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej

W dniach 14 - 17.X.2015r. odbyły się rekolekcje konwiktoskie pod hasłem: "Uczeń zanim Apostoł". Rekolekcje prowadził: ks. Artur Ważny, ze Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa z Tarnowa.

 

Plan Rekolekcji:

 

Środa 14 X

19.00 – Rozpoczęcie rekolekcji: Veni Creator; Konferencja wstępna: Profil ucznia

Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Czwartek 15 X

8.00 – Konferencja: Tańczący Bóg

Jutrznia

10.00 – Konferencja: Boski Oblubieniec

Modlitwa w ciągu dnia

12.00 – Msza św. z homilią

16.00 – Konferencja: Muzyka Ducha

Nieszpory

20.00 – Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Piątek 16 X

8.00 – Konferencja: Drogi i manowce ucznia – lęk i zaufanie

Jutrznia

10.00 – Konferencja: Drogi i manowce ucznia – doświadczanie granic

Modlitwa w ciągu dnia

12.00 – Msza św. z homilią

16.00 – Konferencja: Drogi i manowce ucznia – smutek i radość czystości

Nieszpory

20.00 – Różaniec

Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Sobota 17 X

8.00 – Konferencja: Oblubienica umiłowana i posłana

Jutrznia

10.00 – Różaniec

12.00 – Msza św. z homilią

Spośród wielu nadesłanych świątecznych adresów otrzymaliśmy także życzenia od Ojca Świętego Franciszka:

strona 1

strona 2

strona 3

 

Pielgrzymka Księży Studentów do Matki Bożej Katedralnej odbyła się dnia 12 maja 2015 r.

Plan pielgrzymki:

o godz. 18.30 Nabożeństwo Majowe i Akt Zawierzenia Konwiktu Matce Bożej;

o godz. 19.00 Msza Święta z homilią i spotkanie z Księdzem Arcybiskupem.

MAMY SENIORA na rok akademicki 2014/2015.
Ks. Tomasz Gałuszka został wybrany większością 51,8 % głosów Seniorem Konwiktu na nowy rok akademicki (kadencja rozpoczna się 1 września br.). W głosowaniu uczestniczyło 84 Księży Konwiktorów, ks. Tomasz uzyskał 43 głosów. Gratulujemy!

Stołówka studencka przy Konwikcie Księży Studentów KUL zaprasza do korzystania z oferty gastronomicznej.