„Dziedzictwo kulturowe po skasowanych klasztorach na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku; losy, znaczenie, inwentaryzacja” - prezentacja projektu

 

21 lutego 2013 r. o godz. 15.00 w Collegium Norwidianum, s. CN-208, odbędzie się prezentacja projektu „Dziedzictwo kulturowe po skasowanych klasztorach na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku; losy, znaczenie, inwentaryzacja” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz czasopisma poświęconego klasztorom „Hereditas Monasteriorum”. Więcej informacji o projekcie: www.kasata.pl

 

---------------------------------------------------------------------

 

 "In Trullo": sobór, czy nie sobór piąto-szósty?

 

21 lutego 2012 r. o godz. 18.00 Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zapraszają na posiedzenie naukowe wraz z referatem ks. prof. dr. hab. Marka Starowieyskiego (UW), pt. "In Trullo": sobór, czy nie sobór piąto-szósty?

 

Miejsce: Collegium Norwidianum, sala CN-208.

Autor: Lesław Łesyk
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2013, godz. 01:00 - Lesław Łesyk