08.04.2020 - 19.04.2020

Życzenia Wielkanoc 2020

The-Resurrection-of-Chris

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia

(…)

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Byśmy stanęli.

Na światło spojrzeli
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli

 

Ernest Bryll

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich Państwa wiarą i nadzieją w tych trudnych dniach ,

da wytrwałość i siłę w chwilach zwątpienia

i obdarzy nas zdrowiem i spokojem.

 

Beata Panasiuk

Marta Cechowicz

covid-19-1024x698

 

W związku z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Studium odbywają zajęcia w trybie zdalnym (z wykorzystaniem platformy Moodle).

Funkcjonowanie administracji Studium zostało zreorganizowane na czas zawieszenia zajęć. Wszelkie zapytania i całą korespondencję należy kierować na podane poniżej adresy mailowe:

mgr Beata Panasiuk - Kierownik SPNJO: bpanasiuk@kul.pl

mgr Marta Cechowicz – Zastępca Kierownika SPNJO: martacechowicz@kul.pl

Sekretariat SPNJO

mgr Tomasz Flis : tflis4@kul.pl; spnjo@kul.pl

Sławomir Radziemski: zlocien@kul.pl

Adresy mailowe wszystkich pracowników SPNJO dostępne są na stronie:

https://www.kul.pl/pracownicy,11804.html

 

Zaleca się Pracownikom zaniechania wizyt w KUL. W podobnym trybie będą funkcjonować wszystkie agendy KUL.

14.09.2018 - 30.06.2020

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

05.03.2020 - 15.04.2020

X Forum Psychologiczne 2020

psychology-4440675_1920
 
Zachęcamy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do nadsyłania zgłoszeń na X Forum Psychologiczne 2020, które odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą FORMULARZA do dnia 15 kwietnia 2020 r.
 
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_forum_psychologiczne_kwiecien_2020

 

Przesłanie zgłoszenia na X Forum Psychologiczne 2020 oznacza akceptację przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

uk-britain-1
Zapraszamy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji konkursu z języka angielskiego.
  • Lubisz uczyć się języków!
  • Pasjonujesz się kulturą różnych krajów!
  • Jesteś ambitny i chcesz rozwijać swoje pasje!
Weź udział w naszym konkursie !!!

 

Zgłoszeń na konkurs należy dokonywać do dnia 5 maja za pomocą FORMULARZA
Konkurs odbędzie się 8 maja.
Dokładne godziny zostaną podane na stronie internetowej
 
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:
 

 

Serdecznie zapraszamy !!!