Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL

Parafia p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie

Stowarzyszenie JESTEM w Lublinie

zapraszają na

 

Rozmowy o życiu (2) pt.

Męstwo – cnota niemodna

Heroizm Prymasa Tysiąclecia

przykładem męstwa

16 listopada 2013 - godz. 9.00

 

Dom parafialny (tzw. Spichlerz) przy Parafii p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej

Lublin, ul. Roztocze 1

 

 

 

Program:

9.00 – MSZA SW., kościół parafialny

 

10.00 – ROZPOCZECIE SPOTKANIA

• Przywitanie uczestników spotkania,

ks. kan. Antoni Socha, proboszcz

 

• Stefan kard. Wyszyński wzorem i wychowawcą do męstwa,

mgr Anna Rastawicka (Instytut Prymasa Wyszyńskiego)

 

• Męstwo w przestrzeni społeczno-politycznej wczoraj i dziś,

prof. dr hab. Krystyna Czuba

(Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW)

 

• Męstwo w obronie życia,

dr inz. Antoni Zięba (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka)

• Przerwa na kawę

 

• Wychowanie do męstwa - dyskusja panelowa, prowadzenie:

dr hab. Agnieszka Kulik (Instytut Psychologii KUL)

Pani Anna Cieplińska, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”

Dr Krzysztof Ciepliński, Instytut Psychologii KUL, Stowarzyszenie Rodzin Osób

z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”

Pan Marek Adamek, Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Pani Bożena Pietras, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

 

13.00 – PODSUMOWANIE I ZAKONCZENIE SPOTKANIA

 

Imprezy towarzyszące:

Kiermasz książek o Prymasie Stefanie Wyszyńskim

 

Kontakt do organizatorów:

tel. 81_445 3449 (Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL)

kom. 691 089 152 Wacław Kulik (przewodniczący Koła Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia

przy Parafii  p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie)

e-mail: barbaraiwaclaw@gmail.com

  

KONTEKSTY PSYCHOSOMATYKI

 

Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Komitet Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w XXI Konferencji Naukowej „Konteksty Psychosomatyki”, która odbędzie się 10-12.04.2014 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Podczas konferencji chcemy ukazać interdyscyplinarność psychosomatyki. Proponujemy następująceobszary tematyczne:

• Kierunki rozwoju psychosomatyki w Polsce i na świecie;

• Problemy psychosomatyczne pacjentów chorych somatycznie;

• Problemy psychosomatyczne pacjentów z zaburzeniami psychicznymi;

• Terapia pacjentów z objawami psychosomatycznymi;

• Psychosomatyka wieku rozwojowego dzieci i młodzieży;

• Kobieta, macierzyństwo a psychosomatyka;

• Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby przewlekłej;

• Mechanizmy chorób psychosomatycznych związanych z pracą.

 

Prosimy o zgłaszanie propozycji: referatów, warsztatów, plakatów, związanych
z przedstawioną problematyką. Streszczenia wystąpień przyjmujemy do 31 grudnia 2014 r. drogą elektroniczną na adres psychosomatyka.lublin@gmail.com.

Informacje zwrotne o przyjęciu wystąpień zostaną przekazane do 15 lutego 2014 r.

 

Koszt udziału w konferencji:

1. wpłata do 20.02.2014 r.:

• normalna - 300 zł

• ulgowa dla członków Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL (aktualnie opłacone składki) - 250 zł

• ulgowa dla doktorantów- 200 zł

• opłata dla gości zagranicznych - 100 Euro

2. wpłata po 20.02.2014 r.: 350zł

 

uroczysta kolacja w dniu 10.04.2014 r. - 90 zł.

Termin dokonywania wpłat upływa 20.03.2014 r.

 

Wpłata na konto :

PKO Bank Polski SA

61 1020 1127 0000 1702 0089 6589

z dopiskiem: konferencja, imię i nazwisko

 

Serdecznie zapraszamy oczekując na spotkanie w Lublinie,

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Agnieszka Kulik

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 10:01 - Joanna Mielniczek