Katedra Psychologii Osobowości
AKTUALNOŚCI

25 stycznia 2007

puchalska Ukazała się książka Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl pt. "Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka". Publikacja ta wydana została w ramach grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

10 stycznia 2007

Ukazała się książka pod redakcją Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl i Małgorzaty Sobol - Kwapińskiej
O OSOBOWOŚCI PRAKTYCZNIE WSZYSTKO
Ćwiczenia z psychologii osobowości.
Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Naukowe Scholar i Wydawnictwo KUL

Okładka Ze wstępu Autorów:
Nauczanie psychologii w ogóle, a psychologii osobowości w szczególności, stanowi zadanie ważne i odpowiedzialne zarazem. Nie można sobie bowiem wyobrazić skutecznie pomagającego psychologa, który nie znałby teorii osobowości. Jednak znajomość teorii osobowości nie polega na jej pamięciowym opanowaniu czy choćby na umiejętności podania i zdefiniowania jej głównych pojęć, lecz na zdolności do tego, by spojrzeć przez jej pryzmat na rzeczywistość i w efekcie dostrzec rzeczy wcześniej umykające naszej uwadze.
Nauczanie teorii osobowości jest więc zadaniem trudnym. Z myślą o efektywnej jego realizacji powstała niniejsza książka. Stanowi zbiór ćwiczeń, jakie można przeprowadzić na zajęciach z psychologii osobowości lub z psychologii różnic indywidualnych. Zgodnie z założeniem Autorów, książka również może stanowić pomoc dydaktyczną do wykładów, seminariów, konwersatoriów.grudzień 2006

Wywiad z prof. Piotrem Olesiem - laureatem subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - program MISTRZ 2006.
Tekst publikowany jest w Przeglądzie Uniwersyteckim nr 6 (104) - listopad-grudzień 2006.


str_1.pdf str_1.pdf str_2.pdf str_2.pdf str_3.pdf str_3.pdf


4 sierpnia 2006

Prof. Piotr Oleś laureatem konkursu "MISTRZ"
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Program "Mistrz" jest realizowany od 1998 r. i w każdym roku obejmuje inny obszar nauki - w roku 2006 są nim nauki humanistyczne i społeczne. Adresowany jest do aktywnie działających naukowo osób, których dotychczasowy dorobek stanowi rękojmię właściwego wykorzystania środków i które potrafią skutecznie łączyć pracę naukową z kształceniem młodej kadry. Kandydatów zgłasza powołana przez Fundację grupa kilkudziesięciu wybitnych uczonych, uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Na tej podstawie Fundacja tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie. Ci z zaproszonych uczonych, którzy chcą w nim uczestniczyć, przedstawiają informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania subsydiów. Zarząd Fundacji wyłania laureatów posiłkując się opiniami recenzentów.

Wręczenie nagrody Profesorowi nastąpi w środę, 18 października
w Warszawie.
24 maja 2006

Katedra Psychologii Osobowości zaprasza studentów III i IV roku psychologii (dziennej i wieczorowej) na wykłady monograficzne i ćwiczenia fakultatywne prowadzone w roku akademickim 2006/2007:

- Struktura Ja - funkcje regulacyjne i metody badań (wykład, I semestr, dr Wacław Bąk)

- Wartościowanie i konfrontacja z sobą (wykład, I semestr, dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter)

- Dialogowe Ja - teoria i badania (wykład, II semestr, dr Małgorzata Puchalska-Wasyl)

- Konfrontacja z sobą (ćwiczenia, I semestr, dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter)


Osoby zainteresowane powyższymi zajęciami prosimy o składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Instytutu Psychologii lub bezpośrednio u Pracowników Katedry jeszcze w tym roku akademickim i możliwie szybko.
Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 18:46 - Wacław Bąk