Nasza Katedra partnerem Olimpiady Medialnej

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL będzie jednym ze współorganizatorów Olimpiady Medialnej! Wspólnie z warszawskimi Uniwersytetami SWPS, UKSW i Fundacją Nowe Media zorganizujemy na KUL 2. etap VII edycji Olimpiady będąc wyłącznym Partnerem na region Polski Wschodniej. Dziś w Warszawie, w siedzibie SWPS, odbyło się zebranie Komitetu Głównego Olimpiady Medialnej w skład którego wszedł reprezentujący nasz Instytut dr Wojciech Wciseł. Członkiem Komitetu Organizacyjnego został również kierownik naszej Katedry dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL. Więcej informacji www.olimpiada-medialna.edu.pl


Studenci IDiKS w greckich Tebach

Ostatni tydzień września był dla piątki studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL czasem pełnym nowych doświadczeń. Dzięki wsparciu i międzynarodowym kontaktom dra Wojciecha Wcisła wzięli oni udział w warsztatach z udziałem młodych z Włoch, Cypru, Chorwacji i Grecji. Oryginalny trening z komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej za pomocą teatru, maski, pantomimy czy gry terenowej w antycznych miejscach Teb, dał wiedzę i kompetencje, które na pewno przydadzą się młodym dziennikarzom w przyszłości. Więcej informacji nt. wyjazdu znajdziesz tutaj.

 


Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 - zaproszenie na konferencję

Katedra Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL, Zakład Komunikacji Społecznej UMCS, oraz Polskie Towarzystwo Retoryczne zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję poświęconą Igrzyskom Olimpijskim "Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016" (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura). Konferencja odbędzie się w Zamościu w dniach 23-24 marca 2017 r. Szczegóły i ważne informacje - tutaj.


Dr Wojciech Wciseł z medalem KEN

Z radością informujemy, że dr Wojciech Wciseł został wyróżniony odznaczeniem państwowym. Z rąk Wojewody Lubelskiego odebrał Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Medal został nadany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Serdecznie gratulujemy!

 

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w auli C-1031.


Zmiana nazwy Katedry

 

Informujemy, że decyzją Księdza Rektora, od 1 października 2016 roku będzie obowiązywała nowa nazwa katedry. Poprzednią nazwę Katedry Teorii i Zastosowań Tekstu zastąpi nazwa Katedra Języka Mediów i Komunikacji Społecznej.

 


Zmiana personalna w Katedrze

 

Po 4 latach owocnej współpracy dr hab. Grzegorz Tylec przeszedł do Katedry Komunikacji Wizualnej. W nowym miejscu pracy życzymy Panu Profesorowi równie udanej współpracy i naukowych inspiracji jak w okresie działalności w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej.

Autor: Wojciech Wciseł
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017, godz. 15:56 - Wojciech Wciseł