Nagrody Studentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

  • Pani Mileny Chebdowskiej (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013 - 2016
  • Pana Mateusza Gesek (absolwentka kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013- - 2016
  • Pani Partycji Harasim (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013 - 2016.

Wszystkie powyższe prace napisane zostały pod kierunkiem dr Marii Zuby - Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów).

 

Serdecznie gratulujemy!

 


„Wartości prowadzące do sukcesu. Czy kobiety zarządzają inaczej?”

 

Studenckie Koło  Przedsiębiorczości KUL zaprasza na konferencję „Wartości prowadzące do sukcesu. Czy kobiety zarządzają inaczej?”, która rozpocznie się 5 czerwca 2019 r. o godz. 9.30 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW–113.

 


Wykład "Pro publico bono"

 

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego  O. Arturo Sosa SJ, który wygłosi wykład pt. „Znaki czasu w kontekście synodu o młodzieży”. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 102.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 


 

Wykład "Pro publico bono"

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który wygłosi wykład pt. "Rola Najwyższej Izby Kontroli  w demokratycznym Państwie Prawa. Wydarzenie odbędzie się 9 maja 2019 r. o godz. 8.15 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-104.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 


Konkurs wiedzy o Najwyższej Izbie Kontroli

 

W dniu 8 maja o godzinie 11.00 w sali CTW 302 odbędzie się konkurs wiedzy o Najwyższej Izbie Kontroli. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość regionalną z okazji 100-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli w dniu 9 maja do Filharmonii Lubelskiej, gdzie nastąpi również wręczenie nagród i wyróżnień.

 

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował znajomość podstawowych regulacji dotyczących działalności NIK: Konstytucji oraz ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

 

Przed konkursem odbędzie się projekcja 10 min. Filmu "100 lat historii Najwyższej Izby Kontroli.

 

Warunkiem uczestniczenia w konursie jest posiadanie smartfonu.

Konkurs odbędzie się na specjalnie przygotowanej bezpłatnej aplikacji.

 


Wykład "Pro publico bono"

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie Prezes i Dyrektor Wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych Bogdan Chmielewski, który wygłosi wykład pt.: „Obraz Polonii amerykańskiej z perspektywy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej”. Wydarzenie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-104.

Serdecznie zapraszamy!


10. edycja międzyuczelnianego konkursu SKwP z rachunkowości

 

Lubelski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce we współpracy z UMCS i KUL ogłosił kolejną edycję konkursu z rachunkowości dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych i magisterskich, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz innych lubelskich wyższych uczelni. Udział w Konkursie ma charakter indywidualny. W 2019 r. tematem konkursu jest „Istota rachunkowości w gospodarce” .

 

Zakres merytoryczny I etapu konkursu (testu złożonego z 60 pytań), zaplanowanego na dzień 9 kwietnia 2019 r. określono szczegółowo w regulaminie. Obejmuje on:

  1. Rachunkowość finansową z elementami MSR
  2. Rachunkowość zarządczą
  3. Analizę finansową

Na pięciu finalistów, którzy zakwalifikują się do II etapu (14 maja br.), czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość odbycia praktyki w firmie audytorskiej.

 

W konkursie mogą uczestniczyć studenci, którzy prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj) pocztą elektroniczną na adres: m.wojtiuk@skwp.lublin.pl.

 

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2019 roku.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Forum Spółdzielcze 2019

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL oraz Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców zorganizowali konferencję FORUM SPÓŁDZIELCZE 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni”. Wydarzenie odbyło się 27 lutego 2019 r. w sali CTW-113. (program).

 


Pracownik Instytutu wyróżniony w konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Ekonomii i Zarządzania (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji) Pan dr Grzegorz Wesołowski otrzymał wyróżnienie Jury Konkursu oraz specjalne wyróżnienie Związku Banków Polskich w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym za pracę doktorską pt. "Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów".

 

Serdecznie gratulujemy!

 


III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej

Koło Rachunkowości i Podatków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie już po raz trzeci zorganizowało w dniu 13 grudnia 2018 r. konkurs podatkowy skierowany do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych lubelskich uczelni wyższych. 
 
Patronami merytorycznymi konkursu był Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie (reprezentowany przez Artura Krukowskiego i Elżbietę Michno) oraz Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (reprezentowany przez Izabelę Jośko i Bartłomieja Dzięgę), zaś sponsorami nagród byli: firma KPMG, Pierwszy Urząd Skarbowy i Narodowy Bank Polski.


Zakres merytoryczny konkursu obejmował: opodatkowanie PIT, CIT, VAT; prawa i obowiązki podatnika oraz ustalanie zobowiązania podatkowego.

Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej z pytaniami testowymi i otwartymi wymagającymi ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (uczestnicy odpowiadali na 27 pytań testowych i rozwiązywali 2 zadania otwarte) oraz części ustnej, do której zaproszono osoby z najlepszymi wynikami z części pisemnej.

 

W przerwie uczestnicy konkursu i zainteresowani studenci mogli wysłuchać prelekcji Pana Marka Momota z NBP oraz prezentacji Panów Marcina Michny i Przemysława Szywacza z KPMG nt. rewolucyjnych zmian w podatkach.

 

Z pytaniami w części ustnej zmagało się trzech uczestników. Decyzją Kapituły Konkursu pierwsze miejsce przyznano ex aequo Pani Annie Bernat i Panu Pawłowi Lipieckiemu, zaś drugie miejsce zajęła Pani Michalina Gaździńska (na zdjęciu laureaci wraz z kuratorem Koła Rachunkowości i Podatków KUL, dr Mariuszem Sokołkiem). Serdecznie gratulujemy!

 Dla każdego uczestnika przygotowano upominek i certyfikat uczestnictwa, zaś laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. iPod, kalkulatory, literaturę fachową).

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

 


Seminarium "Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji?"

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL wraz z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Lublinie zorganizował 3 grudnia 2018 r. seminarium naukowe poświęcone problematyce inflacji. Do uczestnictwa w panelu dyskusyjnego zaproszono: prof. dr hab. Jerzego Żyżyńskiego (członek Rady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Rafała Surę, prof. KUL (członek Rady Polityki Pieniężnej), prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Jana Koleśnika, prof. SGH i Władysława Wiesława Łagodzińskiego (Polskie Towarzystwo Statystyczne). Dyskusję moderowała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

 

Seminarium połączono z uroczystym nadaniem sali 113 w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL imienia Profesora Ignacego Czumy.

 

 

 


Nagrody Pracowników i Absolwentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

  • Pani Marty Cichockiej (absolwentki kierunku ekonomia) - praca magisterska pt.: Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz napisana pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
  • Pani dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL) - prace naukowe: The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship oraz The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland otrzymały wyróżnienie w kategorii prac badawczych.

Serdecznie gratulujemy!

 


Światowy Zjazd Absolwentów - spotkanie w ramach "OTWARTYCH KATEDR" w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

 

W sobotę 9 czerwca 2018 r. około godziny 12 rozpoczęło się spotkanie absolwentów kierunków: ekonomia oraz zarządzanie (i marketing) oraz byłych i obecnych pracowników Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Na miejsce spotkania nieprzypadkowo wybrano aulę CTW-114 im. prof. Zyty Gilowskiej.

 

Po uroczystym powitaniu absolwentów przez Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania - prof. dra hab. Mariana Żukowskiego przedstawiona została historia (geneza i stan obecny) Instytutu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dr Marię Paździor.

 

Jednak najciekawszą część spotkania, moderowaną przez dra Mirosława Urbanka, stanowiły wspomnienia absolwentów i pracowników Instytutu. Wyjątkową atmosferą studiów dzielili się szczególnie absolwenci z lat 80. i 90. Przypominano, jak zmieniały się warunki studiowania, wspominano "Mistrzów", przytaczano anegdoty oraz pamiętne sytuacje, opowiadano o karierze zawodowej po ukończeniu studiów. We wspomnieniach pojawiały się postaci prowadzących zajęcia, m.in. śp. prof. Stefana Kurowskiego, śp. prof Zyty Gilowskiej, śp. prof. Łukasza Czumy oraz prof. Pascale Policastro, prof. Marka Prymona, dr Jerzego Michałowskiego i dr Andrzeja Lulka. Swoimi wspomnieniami i refleksjami dzielili się także dawni i obecni pracownicy, m.in.: prof. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. Paweł Marzec, prof. Bartosz Jóźwik, dr Jerzy Michałowski i mgr Zdzisław Adam Błasiak, a także moderator dr Mirosław Urbanek. Pod koniec spontanicznie zainicjowano wspólną modlitwę za zmarłych pracowników Instytutu.

 

Spotkanie zakończyło się o godzinie 14 wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia uczestników Zjazdu.

 


Konferencja "Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne"

Instytut Ekonomii i Zarządzania oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował konferencję naukową pt.: Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w sali 114 Centrum Transferu Wiedzy KUL. Pierwszego dnia konferencji o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste nadanie sali obrad konferencji (CTW-114) imienia prof. Zyty Gilowskiej. W uroczystości wzięła udział Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska.

 

 

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019, godz. 08:36 - Monika Wójcik