AKTUALNOŚCI

 

1. 21. edycja Rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy":

 

Ranking akademickich szkół wyższych: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich

 

Ranking wg typów uczelni - uniwersytety: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich/types/uniwersytety

 

Ranking kierunków studiów: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow

 

 

2. Materiały z ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach cyklu „Narodowy Kongres Nauki FORUM” -

https://nkn.gov.pl/

-  "Ścieżki kariery - rozwój kadr szkolnictwa wyższego" - 1 lipca 2019 r.

- "Kształcenie" - 20 maja 2019 r.

-  "Szkoła doktorska" - 20 marca 2019 r.

-  "Statut uczelni a ustawa 2.0” - 18 lutego 2019 r.

 

Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni przedstawiają swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące organizacji uczelni po wejściu w życie Ustawy 2.0.

 

 

3. MNiSW opracowało "Przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego", przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-przewodnik-po-reformie

 

 

4. INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

- PYTANIA i ODPOWIEDZI dot. Ustawy: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

     

- SZKOŁY DOKTORSKIE: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

 

- DYSCYPLINY NAUKOWE: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf

 

- Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/nowe-rozporzadzenie-ws-dyscyplin-to-rzetelna-ocena-badan-naukowych

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2020, godz. 11:59 - Izabela Kowalska