logo_power_kolor1

Szanowni Państwo,

informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu stażowego, dokumenty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc w projekcie. Zapraszamy do aplikowania na staż!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie ze zgodą NCBiR, realizacja projektu zostaje wydłużona do 31.12.2019 r..

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 22.10.2018 r. rozpoczynamy rekrutację dla studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna w ramach projektu „Dziennikarz na stażu- Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL”.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu, pok. CN-201, w godz. 10-11 i 13-14.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445 39 85 lub mailem: dziennikarz@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu ,,Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL" zostało przeniesione do Collegium Norwidianum KUL II piętro, pokój CN - 201, telefon  kontaktowy: 81 445 39 85

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 czerwca biuro projektu jest czynne do godz. 12.30

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01 czerwca Biuro projektu jest nieczynne.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu stażowego, dokumenty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc w projekcie. Zapraszamy do aplikowania na staż!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu ,,Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL" zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL II piętro, pokój GG - 200.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Dziennikarz na stażu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL”

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu stażowego dla 78 studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
w ramach projektu „Dziennikarz na stażu- Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL”.

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych. Staże będą odbywały się w agencjach reklamowych, mediach publicznych/komercyjnych, agencjach Public relations, biurach rzecznika prasowego.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.980,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 80% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: dziennikarz@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2019, godz. 09:27 - Joanna Jaros