Amalariusz z Metzu. Dzieła.

Tom I - Święte obrzędy Kościoła

1482399585_dziela._swiete_obrzedy_kosciola

 

Lublin, TN KUL 2016

 

Z języka łacińskiego przełożyli: ks. Tadeusz Gacia, ks. Jarosław Adamiak, Natalia Turkiewicz, ks. Adam Wilczyński

Redakcja: ks. Tadeusz Gacia

Wstęp: ks. Janusz A. Ihnatowicz

Przypisy i bibliografia: Agnieszka Strycharczuk

 

 

Oficjalna promocja publikacji odbyła się 18 stycznia 2017 r. w sali CTW 114. 

 

PROGRAM PREZENTACJI (10.30-12.30)

 

Powitanie: Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes TN KUL

Słowo okolicznościowe:

Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL, Prodziekan WNH

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL, Dyrektor IFK

 

Prezentacja i prowadzenie dyskusji:

Dr hab. Jolanta G. Malinowska, prof. KUL

 

Część I

 

Dr hab. Piotr Plisiecki (Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL), Czasy Karola Wielkiego w perspektywie historycznej

 

Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL (Instytut Liturgiki
i Homiletyki KUL), Officium Divinum - fenomen modlitwy chrześcijańskiej we wczesnym średniowieczu

 

Mgr Bogusława Frontczak (Międzywydz. Studium Języków Obcych, UPJP II), Alegoryczna interpretacja Officium Divinum w ujęciu Amalariusza z Metzu

 

Lektura fragmentów dzieła:  doktoranci i studenci IFK: ks. mgr Jarosław Adamiak,

mgr Natalia Turkiewicz, ks. mgr Marek Gubernat MSF

 

          Część II

 

Komentarz do przekładu: ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL, dr Agnieszka Strycharczuk, ks. dr Adam Wilczyński.

 

 

 

 

 

 

*******  

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

dla publikacji Pracowników Instytutu Filologii Klasycznej

 

 

Z wielką przyjemnością powiadamiamy, że wśród nagród przyznanych przez Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS znalazły się w tym roku –w kategorii „Tłumacz” – dwie książki wydane w 2015 r. nakładem Towarzystwa Naukowego KUL, a przygotowane w Instytucie Filologii Klasycznej.

 

 

Nagrodę Feniks w kategorii w kategorii „Tłumacz” otrzymał nasz zasłużony, długoletni wykładowca, Pan prof. em. zw. dr hab. Robert Chodkowski za książkę: Ajschylos, Tragedie I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Prometeusz w okowach. Książka zawiera nowy przekład wraz z opracowaniem czterech wymienionych tragedii.

 

Wyróżnienie TN KUL w tej samej kategorii otrzymało Wydawnictwo TN KUL za książkę: Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas jego rodzaje. Rachuba czasu. Tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego, red. Tadeusz Gacia, wstęp Henryk Wąsowicz, objaśnienia Natalia Turkiewicz, Lublin 2015. Książka zawiera przekład trzech dzieł komputystycznych Bedy, ostatniego Ojca Kościoła zachodniego. Słowo wstępne napisał Rektor KUL Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński. Tłumacze to Zespół Translatorski związany z Katedrą Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych: ks. mgr Jarosław Adamiak, mgr Damian Domański, ks. dr hab. Tadeusz Gacia (kierownik Katedry), ks. mgr Jakub Korczak, Sebastian Koralewicz, dr Agnieszka Strycharczuk, mgr Natalia Turkiewicz, Artur Turowski.

 

Rozdanie Feniksów 2016, nagród i wyróżnień odbyło się na zakończenie XXII Targów Wydawców Katolickich, podczas uroczystej gali w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, w sobotę 9 kwietnia br. o godz. 19.30. W uroczystości uczestniczyli znakomici goście, m. in.: JE Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu za pontyfikatu Benedykta XVI oraz JE Kard. Garhard L. Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

 

W imieniu Pana Profesora Roberta Chodkowskiego przyznanego mu Feniksa odebrała dr Anna Maćkowska z TN KUL, a wyróżnienie za przekład dzieł Bedy Czcigodnego odebrał ks. mgr Jakub Korczak. Nagrody wręczył JE Ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki i przewodniczący Kapituły – Pan Prorektor KUL, dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, pracownik naszego Instytutu.

 

 

 

******* 

Warsztaty - Ateny 2016 

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach 18-27 kwietnia 2016 w Atenach organizowane są warsztaty z języka, literatury i kultury starożytnej Grecji. Szczegółowy plan tego wydarzenia znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

 

Warsztaty_w_Atenach_2016

 

 

 

 

 

*******

Nowi członkowie KNoKA PAN

 

Miło nam poinformować, iż dwoje Pracowników naszego Instytutu,

 

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

oraz

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

zostało wybranych na członków Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN na kadencję 2015-2018.

 

Cieszymy się z Państwa sukcesu i serdecznie gratulujemy!

 

 

 

*******

Tadeusz Gacia, Radegunda z Turyngii.

Teksty źródłowe od VI do XII wieku

 

 

Okładka publikacji

 

 

Ukazała się drukiem najnowsza publikacja powstała w Instytucie Filologii Klasycznej KUL. Książka nosi tytuł Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku.

 

Jest to tłumaczenie poetyckich i prozatorskich utworów, powstałych w okresie od VI do XII wieku, a dotyczących postaci św. Radegundy z Turyngii.

 

 

Z języka łacińskiego przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL. 

 

 

 

 

*******

Beda Czcigodny. Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu.

Pierwszy polski przekład

opracowany przez zespół translatorski

przy Katedrze Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych

 

 

Ukazała się drukiem najnowsza publikacja powstała w Instytucie Filologii Klasycznej KUL, wydana nakładem Towarzystwa Naukowego KUL.

 

 

 

 

Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas jego rodzaje. Rachuba czasu. Tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego, red. Tadeusz Gacia, wstęp Henryk Wąsowicz, objaśnienia Natalia Turkiewicz, Lublin 2015. 

 

Książka zawiera przekład trzech dzieł komputystycznych Bedy, ostatniego Ojca Kościoła zachodniego.

 

Słowo wstępne napisał Rektor KUL Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński.

 

Tłumacze to Zespół Translatorski związany z Katedrą Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych: ks. mgr Jarosław Adamiak, mgr Damian Domański, ks. dr hab. Tadeusz Gacia (kierownik Katedry), ks. mgr Jakub Korczak, Sebastian Koralewicz, dr Agnieszka Strycharczuk, mgr Natalia Turkiewicz, Artur Turowski.

Autor: Iwona Wieżel
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 17:45 - Magdalena Grela-Tokarczyk