We wrześniu 2015 r. nakładem Instytutu Sądecko-Lubelskiego ukazała się książka dr hab. Macieja Münnicha pt. Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie.

Książka pt. „Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie” autorstwa dr hab. Macieja Münnicha prezentuje nowatorskie i analityczne spojrzenie na wojnę w Syrii. Autor podjął się dość trudnego wyzwania, by opisać strony konfliktu oraz ukazać ich podstawowe interesy w toczonym konflikcie. Poprzez analizę charakteru zbrojnych grup „wewnętrznych” oraz zaangażowania państw regionalnych i mocarstw światowych, autor skonkretyzował kilka potencjalnych scenariuszy ewolucji opisywanego konfliktu. Książka ta … jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem na naszym rynku. Autorowi udało się w sposób przystępny, ale i naukowy, ukazać charakter wojny w Syrii, przedstawić strony konfliktu oraz wyjaśnić jej przebieg w odniesieniu do czynników zewnętrznych, które ją także kształtują. To właśnie ukazanie konfliktu syryjskiego na tle przeobrażeń regionalnych stanowi największy walor recenzowanej pozycji.

Z recenzji dr Bartosza Bojarczyka

__________________________________________________________________

  

W grudniu 2014 r. nakładem wydawnictwa Werset ukazała się książka dr hab. Maciej Münnicha pt. Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa. Więcej informacji na stronie wydawnictwa Werset: http://www.werset.pl/publikacje/munnich_czy.php 

 

__________________________________________________________________

  

12 maja 2014 r. zostały połączone katedry: Historii Starożytnej, Historii Bizantyńskiej oraz Archeologii Polski. Powstała w ten sposób Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej, której kierownikiem został dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL.

 

__________________________________________________________________

  

We wrześniu 2013 r. ukazała się angielska, poprawiona wersja monografii dr hab. Macieja Münnicha poświeconej Reszefowi, pt. The God Resheph in the Ancient Near East. Opublikowało ją wydawnictwo Mohr Siebeck z Tybingi w ramach serii Orientalische Religionen in der Antike/Oriental Religions in Antiquity. Więcej pod linkiem: http://www.mohr.de/en/nc/theology/series/detail/buch/the-god-resheph-in-the-ancient-near-east.html

 

 

__________________________________________________________________

  

 

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, godz. 10:40 - Maciej Münnich