KATEDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY

zaprasza na trzecie spotkanie panelowe z cyklu

 

 

AKTUALNOŚCI

TEORETYCZNOLITERACKIE

Wokół studiów genderowych i hermeneutyki

 

 

 

 

 

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną książki:

 

 

1.   Michała Januszkiewicza W-koło hermeneutyki literackiej - Jarosław Borowski

 

2.   Judith Butler Uwikłani w płeć - Jarosław Kowalski

 

3.   Julii Kristevej Czarne słońce. Depresja i melancholia - Paweł Komar

 

4.   Ucieleśnienia. Ciało w świetle współczesnej humanistyki. Myśl - praktyka - reprezentacja.

Pod. red. A Wieczorkiewicz i J. Bator - Marzena Dobner

 

 

Piątek, 27 lutego 2009 r., godz. 16.00

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala CN 104

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2009, godz. 13:51 - Ireneusz Piekarski