KATEDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY

zaprasza na piąte spotkanie panelowe z cyklu

 

 

AKTUALNOŚCI TEORETYCZNOLITERACKIE

 

 

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną książki:

 

Marka Lubańskiego Krytyka literacka i psychoanaliza – Edward Fiała

 

Agaty Bielik-Robson Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności
Jarosław Borowski

Tomasza Załuskiego Modernizm artystyczny i powtórzenie – Marzena Dobner

 

Richarda Rorty’ego Przygodność, ironia, solidarność – Jarosław Kowalski

 

 

 

Wtorek, 24 listopada 2009 r., godz. 17.00

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala GG 12

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2009, godz. 12:14 - Ireneusz Piekarski