Nominacja do nagrody Naukowiec Przyszłości 2022

Z przyjemnością informujemy, że Pani

dr Agnieszka Kuźniar

uzyskała nominacją do nagrody

Naukowiec Przyszłości 2022

w kategorii: Badania przyszłości

za realizację projektu badawczego pn. "Innowacyjny preparat do stymulacji

wzrostu i plonowania pszenicy ozimej"

Serdecznie gratulujemy!


Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 21

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki
konkursu OPUS 21, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał
projekt badawczy, który realizowany będzie przez Katedrę Biologii i
Biotechnologii Mikroorganizmów Instytutu Nauk Biologicznych KUL w
konsorcjum z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Uniwersytetem
Medycznym w Lublinie. Tytuł projektu: "Wpływ glifosatu na biologiczne
utlenianie metanu w glebach rolniczych".

Serdecznie gratulujemy !


Wyróżnienia dla pracowników Instytutu na V Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym

Podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Metagenomy różnych środowisk", które odbyło się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2021 r. komisja konkursowa w składzie:
- dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW Warszawa)
- prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)
- prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (IGR PAN Poznań)
- prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN Łódź)
- dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (Lublin)

wyróżniła prace pracowników Instytutu Nauk Biologicznych:

1) prezentację pt. "Rozpoznanie mikrobiomu paproci wodnej Azolla caroliniana Willd. - badania wstępne" przygotowaną przez dr. Artura Banacha, mgr Patrycję Gromadzką oraz dr Weronikę Goraj;
2) poster pt. "Różnorodność mikrobiologiczna w solankach: od prób środowiskowych do biotechnologicznego potencjału izolatów" przygotowany przez dr Weronikę Goraj, dr hab. Annę Szafranek-Nakonieczną, prof. KUL, dr. Artura Banacha, dr hab. Agnieszkę Wolińską, prof. KUL, z udziałem studentów Biotechnologii KUL: Dominiki Tyburczyk i Rafała Piotrowicza, we współpracy z dr Anną Pytlak, dr hab. Anną Gałązką, prof. IUNG-PIB oraz dr. Jarosławem Grządzielem.
 

Pozytywna ocena PKA dla kierunku: BIOTECHNOLOGIA

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku studiów realizowanego w Instytucie Nauk Biologicznych KUL: 

Kolejna ocena programowa na wymienionym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.


Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych członkami Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Z satysfakcją informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

dwaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych KUL:

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski 

dr Małgorzata Poniewozik

zostali powołani na członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. 

Serdecznie gratulujemy !


Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Małgorzaty Poniewozik z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Instytutu Nauk Biologicznych. Tytuł projektu: "Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida".

Serdecznie gratulujemy !


Szkolenia i płatne staże dla studentów

Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 
4 ostatnich semestrów studiów
do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

 

Szczegółowe informacje

 

Plakat


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" – 22 listopada 2019 r.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje w swej tematyce szeroki zakres różnorodnych sposobów badań, zarówno instrumentalnych, zajmujących się charakteryzowaniem materiałów związanych z przestępstwami, co wchodzi w zakres chemii, biologii i genetyki sądowej, analizy molekularnych śladów biologicznych, mechanoskopii, balistyki, czy daktyloskopii, jak również dotyczących aspektów psychologicznych i prawnych popełnianych czynów, będących przedmiotem prawa karnego, polityki penitencjarnej, psychologii sądowej i psychologii osobowości.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.krimed.pl

 

 

Fotorelacja

 


"Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" - konsultacje społeczne

W imieniu Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie pragnie zaprosić na dzień 25 października br. na godz. 16:30 na Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL przy ul. Konstantynow 1I w Lublinie na organizowane w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego", konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina.

 

Podczas niniejszych konsultacji zostaną zaprezentowane i szczegółowo omówione warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.