Pozytywna ocena PKA dla kierunku: BIOTECHNOLOGIA

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku studiów realizowanego w Instytucie Nauk Biologicznych KUL: 

Kolejna ocena programowa na wymienionym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.


V Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" - otwarta rejestracja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum
Mikrobiologicznym pt. „Metagenomy różnych środowisk”, które odbędzie się
dniach 17-18 czerwca 2021 r. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się
w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Głównym Organizatorem wydarzenia jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii
SGGW w Warszawie reprezentowana przez dr Agatę Goryluk-Salmonowicz.
Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest
Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL.

Z radością i dumą informujemy, że tegoroczną edycję Sympozjum Patronatem
Honorowym objęli JM ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL
oraz dr hab. Maciej Masłyk, prof KUL, Dyrektor Instytutu Nauk
Biologicznych KUL.

Tematyka konferencji jest związana z badaniami prowadzonymi technikami
metagenomicznymi. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych
umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum
mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie
i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej
wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które,
jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych
danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało
się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Planowana
konferencja będzie zatem okazją do spotkania badaczy wykorzystujących
w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji
nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych
w analizie próbek środowiskowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w konferencji
należy dokonać do dnia 02.05.2021 r. za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na
adres: metagenomy2020@gmail.com

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://ib.sggw.pl/index.php/Metagenomy-2021/

Informacji udziela też dr hab. Agnieszka Wolińska, tel. 81 454 54 56.
Zachęcamy Państwa do udziału.


Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych członkami Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Z satysfakcją informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

dwaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych KUL:

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski 

dr Małgorzata Poniewozik

zostali powołani na członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. 

Serdecznie gratulujemy !


Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Małgorzaty Poniewozik z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Instytutu Nauk Biologicznych. Tytuł projektu: "Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida".

Serdecznie gratulujemy !


Szkolenia i płatne staże dla studentów

Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 
4 ostatnich semestrów studiów
do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

 

Szczegółowe informacje

 

Plakat


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" – 22 listopada 2019 r.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje w swej tematyce szeroki zakres różnorodnych sposobów badań, zarówno instrumentalnych, zajmujących się charakteryzowaniem materiałów związanych z przestępstwami, co wchodzi w zakres chemii, biologii i genetyki sądowej, analizy molekularnych śladów biologicznych, mechanoskopii, balistyki, czy daktyloskopii, jak również dotyczących aspektów psychologicznych i prawnych popełnianych czynów, będących przedmiotem prawa karnego, polityki penitencjarnej, psychologii sądowej i psychologii osobowości.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.krimed.pl

 

 

Fotorelacja

 


"Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" - konsultacje społeczne

W imieniu Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie pragnie zaprosić na dzień 25 października br. na godz. 16:30 na Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL przy ul. Konstantynow 1I w Lublinie na organizowane w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego", konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina.

 

Podczas niniejszych konsultacji zostaną zaprezentowane i szczegółowo omówione warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.


Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Konwentem Pracodawców

Miło nam poinformować, że w dniu 8 października 2019 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku odbyło się spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Konwentem Pracodawców. Na spotkanie przybyło sześciu przedstawicieli Konwentu Pracodawców, reprezentujących następujące firmy:

  • Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
  • Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB w Puławach,
  • AlfaChem Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin,
  • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,
  • Pasieka Jaros Sp. z o.o., Łazisko 46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • SDS Optic Sp. z o.o., ul. Konstantynow 1F, 20-708 Lublin

Członkowie Konwentu zostali zapoznani z dokumentacją programową kierunku Biotechnologia.

Jeden z gości dr inż. Przemysław Matysik przedstawił prezentację nt. „Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR - profil działalności firmy z  branży rolniczej, możliwości współpracy i rozwoju”.

Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem studentów i pracowników.

Goście zwiedzili laboratoria oraz zapoznali się z zakresem realizowanych badań naukowych w Instytucie Nauk Biologicznych.


Dokumentacja fotograficzna przebiegu wydarzenia.


Decyzja o finansowaniu międzynarodowego projektu w ramach programu NAWA

Miło nam poinformować, że decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasza Wojdygi Nr PPI/KAT/2019/1/00020/DEC/01 z dnia 23.09.2019 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał środki finansowe w wysokości 359 962 zł na realizację projektu:
 „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji”,

złożonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach Programu KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Międzynarodowy Uniwersytet (IUS) w Sarajewie.

logonawa