V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk"

Serdecznie zapraszamy do udziału w V już edycji Sympozjum Mikrobiologicznego "Metagenomy różnych środowisk", które odbędzie się w dniach 25-26.06.2020 r. w Warszawie.

Głównym Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii SGGW w Warszawie reprezentowana przez dr Agatę Goryluk-Salmonowicz.
Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL.

Tematyka konferencji jest związana z badaniami prowadzonymi technikami metagenomicznymi. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które, jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Planowana konferencja będzie zatem okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.


Więcej informacji na stronie konferencji: www.metagenomy2020.com.
Strona będzie systematycznie aktualizowana przez Organizatorów. Informacji udziela też dr hab. Agnieszka Wolińska, tel. 81 454 54 60.
Zachęcamy Państwa do udziału.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" – 22 listopada 2019 r.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje w swej tematyce szeroki zakres różnorodnych sposobów badań, zarówno instrumentalnych, zajmujących się charakteryzowaniem materiałów związanych z przestępstwami, co wchodzi w zakres chemii, biologii i genetyki sądowej, analizy molekularnych śladów biologicznych, mechanoskopii, balistyki, czy daktyloskopii, jak również dotyczących aspektów psychologicznych i prawnych popełnianych czynów, będących przedmiotem prawa karnego, polityki penitencjarnej, psychologii sądowej i psychologii osobowości.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.krimed.pl

 

 

Fotorelacja

 


"Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" - konsultacje społeczne

W imieniu Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie pragnie zaprosić na dzień 25 października br. na godz. 16:30 na Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL przy ul. Konstantynow 1I w Lublinie na organizowane w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego", konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina.

 

Podczas niniejszych konsultacji zostaną zaprezentowane i szczegółowo omówione warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.


Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Konwentem Pracodawców

Miło nam poinformować, że w dniu 8 października 2019 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku odbyło się spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Konwentem Pracodawców. Na spotkanie przybyło sześciu przedstawicieli Konwentu Pracodawców, reprezentujących następujące firmy:

  • Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
  • Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB w Puławach,
  • AlfaChem Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin,
  • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,
  • Pasieka Jaros Sp. z o.o., Łazisko 46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • SDS Optic Sp. z o.o., ul. Konstantynow 1F, 20-708 Lublin

Członkowie Konwentu zostali zapoznani z dokumentacją programową kierunku Biotechnologia.

Jeden z gości dr inż. Przemysław Matysik przedstawił prezentację nt. „Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR - profil działalności firmy z  branży rolniczej, możliwości współpracy i rozwoju”.

Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem studentów i pracowników.

Goście zwiedzili laboratoria oraz zapoznali się z zakresem realizowanych badań naukowych w Instytucie Nauk Biologicznych.


Dokumentacja fotograficzna przebiegu wydarzenia.


Decyzja o finansowaniu międzynarodowego projektu w ramach programu NAWA

Miło nam poinformować, że decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasza Wojdygi Nr PPI/KAT/2019/1/00020/DEC/01 z dnia 23.09.2019 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał środki finansowe w wysokości 359 962 zł na realizację projektu:
 „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji”,

złożonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach Programu KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Międzynarodowy Uniwersytet (IUS) w Sarajewie.

logonawa


Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020

PODZIAŁ NA GRUPY I rok studia I stopnia semestr zimowy

 

1 października 2019 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020.

  

Następnie o godz. 11.00 w Auli Instytutu Biotechnologii (ul. Konstantynów 1 I, parter, sala 0.08) odbędzie się spotkanie studentów I roku kierunku Biotechnologia (studia I stopnia) z Władzami Wydziału i opiekunami lat oraz odbędą się zapisy na zajęcia do wyboru.

 

Od 1 do 4 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie studenci I roku studiów I stopnia nie mają zajęć dydaktycznych. W kolejnych dniach zaplanowano zajęcia obowiązkowe z Praw i obowiązków studenta, BHP oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej wg porządku podanego poniżej.

 

Harmonogram szkoleń dla kierunku Biotechnologia (studia I stopnia) w ramach Tygodnia adaptacyjnego

Szkolenie BHP

Środa, 2 października

8.00 – 10.00 biotechnologia - grupa w języku polskim

Aula kard. Stefana Wyszyńskiego (I piętro, Gmach Główny, al. Racławickie 14)

 

Poznaj Bibliotekę Uniwersytecką

Środa, 2 października

16:20 – biotechnologia - grupa w języku polskim

 

Czwartek, 3 października

16:00 – biotechnologia - grupa w języku angielskim

Biblioteka, ul. Chopina 27  

 

Prawa i obowiązki studenta

Czwartek, 3 października

9:00 – 11:00 biotechnologia - grupa w języku polskim

Aula – CTW-408 (IV piętro, Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14)

 

Ponadto w środę i w czwartek na parterze Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, odbędą się targi organizacji studenckich, swoją ofertę przedstawi także Biuro Karier.

 

 


Wizyta Przedstawicieli Instytutu Le Studium (Francja) na Wydziale

EU flag W dniach 24 i 26 lipca 2019 r. Przedstawiciele Instytutu Le Studium z Orleanu gościli na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

Spotkanie to miało charakter roboczy. Jego przedmiotem było zapoznanie się z możliwościami współpracy naukowej i zakresem prac badawczych prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II i w ramach Instytutu Le Studium za pośrednictwem projektu ELISE - European Life Science Ecosystems. Głównym celem projektu ELISE jest ulepszenie polityki publicznej wspierającej innowacyjne zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie z wyróżnieniem takich obszarów jak: biotechnologia, sprzęt medyczny oraz produkty farmaceutyczne.

Czytaj więcej: Informacja Le Studium KUL


Zaproszenie na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową "Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie" - 7 czerwca 2019

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
oraz Koło Naukowe Biotechnologii KUL

zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie",

która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r.

w Instytucie Biotechnologii KUL (ul. Konstantynów 1 "I")

 

Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.chromatograficzna.pl

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji
Komitet Organizacyjny
Piąta edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zakończona!

15 marca 2019 r. odbył się już po raz piąty finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Biotechnologia – jutro ludzkości”.

 

Konkurs tradycyjnie organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Instytut Biotechnologii KUL. Przeznaczony   jest  on dla  uczniów klas  trzecich  liceów ogólnokształcących  oraz klas czwartych techników z Rybnika i zaprzyjaźnionych miast śląskich. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, miała trudny orzech do zgryzienia, ponieważ finaliści byli świetnie przygotowani, ze swadą przedstawiali swoje prezentacje, mieli własne przemyślenia celne spostrzeżenie i uwagi, bardzo dobrze odpowiadali na pytania. Jednak warunki konkursu są nieubłagane i w ostatnim etapie spośród 10 finalistów Komisja musiała wybrać tylko pięcioro uczniów, którzy otrzymali indeksy na kierunek biotechnologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy.

 

Nauczycielom gratulujemy wspaniałych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Indeks


Zaproszenie na wykłady

W dniach 12-15 marca 2019 r.
na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w auli B-008 Instytutu Biotechnologii Muhamed Adilović, MSc z International University
of Sarajevo (BiH)
wygłosi cykl wykładów
w ramach programu ERASMUS+

 

Program wykładów

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Koordynator ERASMUS+
Instytut Biotechnologii KUL

dr inż. Andrea Baier